Leder
Gasums fyllestasjon på Heggstadmoen sør for Trondheim sentrum er den nordligste i landet. Den leverer både komprimert og flytende biogass. Foto: Gasum.

Avgjørende for fossilfri tungtransport

Hvis man skal få langtransporten fossilfri må det komme på plass et nettverk av fyllestasjoner for flytende biogass.

Enovas beslutning om å fjerne støtten til fyllestasjoner for biogass gjør det ikke lettere å komme i mål med dette arbeidet.

I dag er det kun fire stasjoner som leverer flytende biogass (LBG) i Norge, tre av dem på Østlandet, den fjerde i Trondheim. Nord for Trondheim finnes det ingen fyllestasjoner for biogass, hverken flytende eller komprimert.

Biogass er moden teknologi som allerede finnes, men infrastrukturen er dårlig utbygd. Det store flertall av de 30-talls fyllestasjonene som finnes i landet i dag leverer kun komprimert gass, og er lokalisert på Østlandet.

Komprimert biogass er godt egnet for kortere distanser og lettere kjøretøy. Men innen tung- og langtransport behøver man flytende gass for å sikre rekkevidde og motorkraft. I motsetning til hva som er tilfellet for el og hydrogen er slike lastebiler allerede tilgjengelige.

Avhengig av modell kan et kjøretøy som går på flytende gass ha en rekkevidde på ca. 1600 kilometer på en tank.

I Enovas pressemelding om beslutningen argumenteres det med at «vi har fått på plass en første infrastruktur spredt utover landet som har potensiale til å vokse videre i takt med utbredelsen av kjøretøy.»

Men infrastrukturen for fyllestasjoner med biogass er ikke særlig godt spredd, brorparten er konsentrert på Østlandet, og for flytende gass er infrastrukturen nærmest ikke-eksisterende.

Dette er et gjennomgangsrefreng blant transportører Biogassbransjen.no snakker med: vi kunne godt tenke oss å satse på biogass, men infrastrukturen er for dårlig.

Om biogass skal bli et aktuelt alternativ for større deler av tungtransporten behøver man LBG-stasjoner langs de viktigste transportkorridorene, øst, vest, nord og sør.

Med biogass er klimagassutslippene i løpet av drivstoffets livssyklus 90 prosent lavere enn med diesel. Enkelte snakker om negative utslipp fra biogass, altså bedre enn nullutslipp, hvis man ser hele verdikjeden under ett.

Ja, det er utslipp av CO2 ved bruk av biogass, men dette er såkalt biogen CO2 som regnes for klimanøytral fordi den uansett finnes i det naturlige kretsløpet. Bruker man biogass som drivstoff erstatter man en tilsvarende mengde fossilt brensel, og får dermed en klimagevinst.

Det kan virke som om klimanytten av denne fossilfrie transportløsningen – og behovet for fyllestasjoner for flytende gass – ikke er tilstrekkelig godt kommunisert til offentligheten.

Slik fordeler fyllestasjoner for biogass seg i Norge. Kun fire av disse leverer flytende gass, som den nordligste i Trondheim. Kart: Biogass Oslofjord/Google Maps.

 

Se Biogass Oslofjords interaktive kart over fyllestasjoner i Norge

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.