Bransjestemmer
Ingvild Kilen Rørholt er fagansvarlig for transport i Miljøstiftelsen ZERO. Foto: Knut Neerland / ZERO

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Det blir gratis å kjøre elektriske varebiler og lastebiler i bomringen i Oslo og Akershus, mens det blir dyrere å kjøre fossile lastebiler. Slike klimagrep trenger Norge flere av.

Bompenger skal først og fremst få inn midler til samferdselsprosjekter. Men Oslo og Akershus viser at bomringen også er et viktig og effektivt klimaverktøy med den nye avtalen om Oslopakke 3.

Transportsektoren står for en tredjedel av norske klimagassutslipp. For å kutte utslippene er det to ting som må til: Vi må legge til rette for mindre, ikke mer transport, og transporten vi bruker må bli utslippsfri.

Innretningen av bomringen i Oslo og Akershus bidrar til begge deler.

Det er bra at det nå blir enda dyrere å kjøre gjennom bomringen i rushtiden når det er mest behov for å få reisende til å velge kollektiv, sykkel og gange.

ZERO mener det er riktig at også elbilister må betale noe, fordi det er bedre for klima og miljø om færrest mulig kjører bil i byen. Samtidig må det alltid lønne seg å velge utslippsfritt. Det er derfor bra at elbilistene får 40 prosent rabatt i bomringen.

Oslo og Akershus har videre foreslått at nye fossilbiler kjøpt fra og med 2026 må betale dobbel takst i bomringen. Det er et innovativt grep for å få flere til å velge bort fossilbilen når de kjøper ny bil, som Stortinget bør gi sin støtte til. Senere bør dette også utvides til nye fossile laste- og varebiler og til å gjelde i hele landet.

Viktig at tungtransport får kjøre gratis

Det viktigste grepet i den nye avtalen er at lastebiler og varebiler på hydrogen og biogass, samt elektriske lastebiler og varebiler, får kjøre gratis i bomringen til 2030.

Det kombineres med dyrere bompriser for tunge fossile kjøretøy fra 2026. Da blir det langt mer lønnsomt for transportaktører å velge utslippsfritt, samtidig som de får litt tid på å omstille seg.

Det trengs sårt incentiver for å få flere til å velge utslippsfrie varebiler. Norge har et hårete mål om at alle lette varebiler som selges i 2025 skal være utslippsfrie. Så langt i år er kun 33 prosent av nysalget elektrisk, og salget har gått ned de siste månedene.

ZERO mener politikerne bør sette et nytt, mer realistisk mål om at alle varebiler som selges i 2027 skal være utslippsfrie, både lette og tunge. Skal et slikt mål nås, trengs det politiske grep. Stortingspolitikerne kan begynne med å se til Oslo, og gi elvarebiler over hele landet fritak i bomringen. Her er revidert nasjonalbudsjett en glimrende anledning. Men dette er langt fra nok.

SV bør løfte elvarebilene i budsjettforhandlinger

Tilgang til nattlading for elvarebiler er en barriere. ZERO foreslår derfor at ansattparkering på skoler, helsestasjoner og statlige arbeidsplasser stilles til disposisjon for nattlading av elektriske varebiler.

Det er fortsatt behov for flere ladestasjoner. I tillegg trengs det både gulrot og pisk for å gjøre elektriske varebiler attraktive for flere. ZERO mener elvarebiler må få tilgang til kollektivfeltet uten passasjerer, i tillegg til at de må få kjøre gratis i bomringen i hele landet.

ZERO håper SV vil løfte elvarebilene i budsjettforhandlingene, og gi dem forutsigbare fordeler over fossile varebiler. Slik kan vi kutte utslippene fra transportsektoren raskere. Det vil være et viktig bidrag for å nå Norges klimamål for 2030.

Elvarebiler funker i hele landet, og vi trenger dem i hele landet. Ikke bare i Oslo.

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.