Bransjestemmer
Daglig leder i Naturgass Norge, Tore Woll.
Tore Woll er daglig leder i Energigass Norge, her på vei inn på Stortinget. Foto: Energigass Norge.

Norsk produksjon av biogass eller bruk av importert biogass?

Energigass Norge sier ja, takk, begge deler!

Etterspørselen etter biogass er økende, men produksjonen i Norge henger etter. I denne situasjonen mener Energigass Norge at en både må satse på å bygge opp egen produksjon her i landet og øke importen.

I en kronikk på Biogassbransjen.no 24. april, redegjør Pia Farstad von Hall og Nasrin Naimy i Biogass Norge for deres syn på import av biodrivstoff. Der kommer det fram at de ikke ønsker import av verken biodiesel eller biogass til Norge, men at vi må produsere alt biodrivstoff selv.

Energigass Norge deler mye av Biogass Norge sitt syn på Norges utstrakte bruk av importert biodrivstoff, men vi er uenige når det gjelder import av biogass.

Stor andel

Fornybar biodiesel og bioetanol blandes inn i henholdsvis diesel og bensin, og har gjort at utslippene av klimagasser i transportsektoren er redusert. Problemet er at vi ikke produserer noe særlig av denne energien selv, og at vi importerer så store mengder. Norges forbruk av biodiesel og bioetanol utgjør 8 – 10 prosent av verdens tilgang av denne typen biodrivstoff, mens befolkningen utgjør bare tre promille!

Biodieselen vi importerer kommer gjerne fra USA og Asia, og er laget av råstoff som EU ikke definerer som avansert biodrivstoff. Derfor er vi enig i at bruken av importert biodiesel og bioetanol må reduseres, og at klimareduksjonene i transportsektoren må skje på andre måter.

For biogass mener vi at det er annerledes!

Vil gi større marked

Etterspørselen etter biogass er sterkt økende her i landet, både til tunge kjøretøy, skip og i industrien. VI produserer også en god del selv, og det er også påvist et stort potensiale – og det er planer om mer enn tretti nye produksjonsanlegg. Men det tar tid å få disse anleggene realisert. I Europa er det også økende etterspørsel, men også sterkt økende produksjon. Og EU etablerer nå et felles system for handel med biogass over landegrensene der en både stiller krav til bærekraft og sikrer plassering av klimagevinsten i riktig land.

Derfor kan import av biogass bidra til å bygge opp det norske markedet for både bruk og produksjon.

Importert biogass vil rett og slett berede grunnen for norske produsenter av biogass som da får et større hjemmemarked å levere til. Ved å ta del i det europeiske markedet for biogass, må også aktørene og norske myndigheter forholde seg til et felles, internasjonalt regelverk for bærekraft og klimarapportering.

Noe vi ikke gjør i dag.

Ikke eksport uten import

Biogass vil også bli en ny internasjonal gass-næring, sammen med hydrogen, der en utnytter det store, europeiske rørnettet for naturgass til handel over landegrensene.

For norske biogassprodusenter gir både eksport og import et større marked, der en selv velger å selge til den som betaler best. Derfor ser vi at det allerede eksporteres biogass fra Norge til kunder i Tyskland som nå har den høyeste betalingsvilligheten i Europa. Det er derfor vanskelig å argumentere mot import av biogass, når vi selv eksporterer!

Energigass Norge mener derfor at import av biogass til Norge er en stor mulighet for norske biogassprodusenter, og ikke en trussel!

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.