Bransjestemmer
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. Foto: Ihne Pedersen
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. Foto: Ihne Pedersen

– Dette er musikk i våre ører

Rapporten Miljødirektoratet overleverte til klima- og miljøministeren blir et viktig faktagrunnlag for klimapolitikken fremover. Den er likevel så omfattende at det vil ta litt tid å gjennomgå den i detalj. Her er likevel våre førsteinntrykk.

Det er verdt å merke seg at miljødirektør Ellen Hambro så tydelig peker på at farten i klimaomstillingen må opp i Norge:

Listen med nødvendige klimatiltak er lang, og hydrogen løftes frem som en del av løsningen i en rekke sektorer.

Miljødirektoratet mener at det er viktig å innrette skatter og avgifter slik at det lønner seg å velge nullutslipp, at klimakrav i offentlige anskaffelser er et treffsikkert virkemiddel, at det er behov på mer fornybar kraft, og at det er mulig å forene klima og natur hvis dette gjøres på en skikkelig måte.

Dette er musikk i våre ører.

Stort potensiale

Hydrogen i industriprosesser og maritim sektor løftes frem som klimatiltak som gir store utslippskutt. I for eksempel tiltak «S3 Overgang til hydrogenbaserte drivstoff i sjøfarten» har Miljødirektoratet estimert at bruk av hydrogenbaserte drivstoff til offshorefartøy, store havbruksfartøy, havfiskefartøy, fartøy i offentlig eie og lasteskip, kan redusere utslippene med 529 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2035.

Norske myndigheter vil kutte utslipp med hydrogen og biogass

Vi er også glade for omtalen av Fremtidens Hurtigbåt og dens betydning for å nå nullutslipp i hurtigbåtsegmentet. Det er viktig at merkostnadene knyttet til dette finansieres, slik at fylkeskommunene kan gå i gang med sine planer.

Stor interesse for hydrogen i maritim sektor

Enova offentliggjorde 08.04.24 at de hadde mottatt et stort antall søknader til sine programmer: 13 søknader til «Hydrogen i fartøy» og 32 til «Ammoniakk i fartøy».

I rapporten har Miljødirektoratet lagt til grunn en innfasing til 60 skip som bruker hydrogenbaserte drivstoff i 2030, og videre til 160 i 2035.

Vi noterer oss at Miljødirektoratet ser de samme utfordringene som hydrogennæringen:

Nemlig at høyere drivstoffpris for hydrogen og ammoniakk gjør at prosjektene ikke er lønnsomme, og at den varslede økningen i CO2-avgift til 2.000 kr/tonn CO2 i 2030 ikke vil være tilstrekkelig til å gi lønnsomhet alene.

Det er derfor positivt at rapporten peker på at en «slik innfasing krever sterke virkemidler» for å utløse «investeringsbeslutninger nå for at utbredt bruk av hydrogenbaserte drivstoff skal være aktuelt i dette tiåret».

Her får altså vi Norsk Hydrogenforum drahjelp fra våre fagmyndigheter. Det setter vi pris på!

 

/ Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Generalsekretær Norsk Hydrogenforum

– Vi er enig i at biogass er en viktig løsning, men …

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.