Bransjestemmer
Kristin Espeset, Senioringeniør Statsforvalteren i Vestland. Foto: Statsforvalteren i Vestland.

I Vestland er det ikke plass til alt fosforet fra biogassanleggene

Biogassanlegg er viktige samfunnsaktører for å ta hånd om det organiske avfallet. I biogassanlegg blir det produsert verdifull gass. Vi må sørge for at næringsstoffene (nitrogen og fosfor) i gjødselen som blir produsert ved biogassanleggene får nyttig og reell bruk.

Tilgangen på substrat i Vestland er stor

Vestland fylke har vært dårlig på utsortering av matavfall. Mange kommuner og virksomheter har sendt det til forbrenning. Kravet om separat innsamling og materialgjenvinning av matavfall (avfallsforskriften kap. 10A) vil endre dette. I tillegg ser vi at Vestland er et av de fylkene som får størst økning i oppsamlet fiskeensilasje og fiskeslam fra oppdrett. Det er derfor konkrete planer og søknader om etablering av flere store biogassanlegg i fylket. Biogassanleggene ønsker i utgangspunktet å levere mye av bioresten som gjødsel til landbruket lokalt.

Fiskeslam og fiskeensilasje har høyere innhold av fosfor enn husdyrgjødsel

Innholdet av fosfor i fiskeslam og fiskeensilasje er vesentlig høyere enn i husdyrgjødsel, så selv om biogassanleggene planlegger å ta imot mer husdyrgjødsel enn avfall fra akvakulturnæringen vil fosforbidraget fra fiskeavfallet likevel være høyere. Mengden fosfor fra planlagt mottak av fiskeensilasje og fiskeslam fra et av biogassanleggene i Vestland tilsvarer mengden fosfor produsert av 10 000 melkekyr på et år.  Vi har 24 000 melkekyr i Vestland (2022). Dette synligjør hvor store mengder fosfor det her er snakk om.

Høye fosfortall i jord gir fare for eutrofiering av vassdrag

Jordprøver fra jordbruksareal i Vestland viser et svært høyt innhold av fosfor. Dette overskuddet har bygd seg opp over lang tid fordi tilførselen er større enn det avlingen tar ut. Dette er typisk for husdyrtette områder. Vi ser samme situasjon i Rogaland. Dette overskuddet av fosfor på mye jordbruksareal øker faren for avrenning av fosfor til vassdragene med påfølgende eutrofiering (overgjødsling og algeoppblomstring). Vi har allerede utfordringer med eutrofiering i mange vassdrag som ikke oppfyller kravene i vannforskriften. Når fosfor først er kommet på avveier og ut i vassdrag i for store mengder er det svært vanskelig å få god tilstand igjen.

Omsetningskrav vil bidra til produktutvikling og bedre lønnsomhet

I Vestland er det ikke plass til alt fosforet fra biogassanleggene som nå er under planlegging når det i tillegg skal brukes både matavfall og avfall fra blå sektor. Deler av bioresten må derfor transporteres ut av fylket og gjerne tilbake til kornjorda.

Vi mener at det er viktig å få på plass et omsetningskrav for resirkulert fosfor så fort som mulig. Et slikt krav vil bidra til at lønnsomheten ved omsetning av resirkulert fosfor øker, og vil også bidra til en ny giv i produktutviklingen av resirkulerte gjødselvarer.

Statsforvalteren ber departementene om oppfølging

Statsforvalteren i Vestland har nylig sendt brev til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet der vi blant annet etterspør regelverk og økonomisk insitament for omsetning av resirkulert fosfor.

 

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.