Bransjestemmer
Pia Farstad von Hall er daglig leder i Biogass Norge. Foto: Jill Johannessen/ Samfunnsbedriftene.

Har regjeringen glemt biogass?

Regjeringens statsbudsjett tar ikke fatt på muligheten til å gi biogassbransjen de midlene som trengs for å skape en norsk sirkulærøkonomi, kutte utslipp og lage mer energi.

Biogass er et prakteksempel på hvordan man kan oppnå en sirkulær økonomi, samtidig som det kan bidra til å løse energikrisen. Restene fra middagen, hagen og avløpsvannet kan bli gjort om til ren og fornybar energi. Denne kan industrien dra nytte av, eller så kan biogassen bli til biodrivstoff som fylles i tanken på bilen. Resten av Europa har sett mulighetene i og verdien av biogass. Sverige og Danmark har gitt milliard på milliard til biogass. Naboene våre er altså langt på vei inn i framtiden med biogass, mens Norge står på stedet hvil.

Innen 2030 skal Norge ha kuttet utslipp med minst 55 prosent. Vi trenger fornybare og sirkulære energikilder, slik som biogass, dersom vi skal nå dette målet. Behovet for biogass er dessuten enda større nå som vi er inne i en tid der energietterspørselen stadig øker. I lang tid har det blitt satset på vann- og vindkraft i Norge, men disse energiformene krever store naturinngrep, i motsetning til biogass. Teknologien for andre energikilder, slik som hydrogen, ligger fremdeles langt unna i tid. Skal vi nå regjeringens utslippsmål har vi derimot ingen tid å miste; Biogass må bli Norges fornybare satsing.

Stortinget har gjentatte ganger uttrykt at de vil styrke biogassbransjen i Norge. På samme tid har Enova kuttet i viktige støtteordninger til biogassbransjen. Det har nå gått tre år siden den siste investeringsbeslutningen ble tatt for et nytt biogassanlegg i Norge, og regjeringen har gjort forsvinnende lite for å utnytte energipotensialet og miljøeffekten fra biogass. Dette på tross av at biogass vil være avgjørende for å nå målene som regjeringen har satt seg om å kutte utslipp innen 2030.

Vi mangler en satsing på mer biogassproduksjon i Norge. Enova som har hatt ansvaret så langt leverer ikke nødvendige resultater. Derfor bør den nye Klima- og miljøministeren, Andreas Bjelland Eriksen, sørge for at ansvaret for biogassproduksjon flyttes til Bionova. I Bionova bør det etableres et eget biogassprogram med økt tildeling for å sikre økt biogassproduksjon. Gevinsten er bærekraftig energi og klimakutt. Produserer vi 5 Twh kan vi kutte 2 millioner tonn CO2 årlig.

Det trengs en helhetlig politikk for biogass som sikrer bransjen forutsigbarhet, slik som naboene våre i Sverige og Danmark har gjort. Slike satsinger gir trygghet til aktørene om at de kan oppskalere produksjonen sin og dermed levere på behovet for biogass i Norge. Dette vil få oss inn på rett spor på veien til lavutslippssamfunnet, og først da kan vi bli med nabolandene våre inn i en fornybar framtid.

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.