Bransjestemmer
Frank Rosager er direktør i Biogas Danmark. Foto: Biogas Danmark.

Ny dansk livssyklusanalyse: Biogass er det grønneste valget for lastebiler

Copenhagen Electric, som er ansvarlig for utviklingen av grønn transport i den danske hovedstadsregionen, har utarbeidet en ny livsløpsanalyse som viser at biogass gir en betydelig høyere klimagevinst enn andre grønne drivstoff innen tungtransport.

De danske politikernes forhandlinger om hvordan Danmark skal nå 2025-klimamålet fortsetter med uforminsket styrke på Christiansborg disse ukene. Forhandlingene omfatter blant annet et forslag fra regjeringen om å skjerpe klimakravene til transport ved å øke CO2-fortrengningskravet, uten å øke bruken av matbasert biodrivstoff som rapsolje. (Red. anm: Begrepet CO2-fortrengningskrav slik det brukes på dansk innebærer at CO2-innholdet i det solgte drivstoffet må reduseres med en gitt prosentandel.)

I en ny livsløpsanalyse Copenhagen Electric har utarbeidet i samarbeid med COWI, er biogass drivstoffet som kan bidra mest til den grønne omstillingen av transportsektoren, og dermed møte de strengere klimakravene den danske regjeringen foreslår.

I analysen er det sett på hvilke drivstoff som har lavest klimaavtrykk per kjørte kilometer for lastebiler på henholdsvis 12 og 40 tonn, og rutebusser.

Energibærerne som sammenlignes er elektrisitet, hydrogen, biogass, 1. og 2. generasjons biodiesel og diesel blandet med 7 prosent biodiesel. Konklusjonen er klar: For lastebiler er biogassløsninger basert på husdyrgjødsel – enten i form av komprimert eller flytende biogass – det klart mest klimavennlige drivstoffet. Også sett i forhold til elektrisitet i tungtransport.

Bioressurser er rikelige

Biogas Danmark har i lengre tid lagt fram analyser som viser at det er nok ubrukte bioressurser i form av husdyrgjødsel og halm til å dekke opp mot halvparten av tungtransporten med biogass allerede i 2030. Derfor er det ikke relevant når analysen fra Copenhagen Electric nevner at biogass er basert på begrensede ressurser, da beregningene for biogass er basert på 100 prosent husdyrgjødsel. Dersom husdyrgjødselen suppleres med halm, vil biogass fortsatt ha det laveste klimaavtrykket som drivstoff.

Nylig konkluderte næringslivets tenketank Axcelfuture i en rapport publisert forrige måned med at det er mer enn nok bioressurser i form av husdyrgjødsel og halm til å sikre økt bruk av biogass i tungtransport.

Analysen fra Copenhagen Electric bør derfor være en øyeåpner i debatten om å nå våre klimamål i 2025 og 2030. Med den nye livsløpsanalysen underbygges det klart at biogass er det grønneste valget blant drivstoff i transportsektoren. Vi håper at både politikere, transportører og markedsaktører i den danske transportinfrastrukturen tar dette inn over seg.

Kilde: Copenhagen Electric / Cowi.

Konkurranse om CO2-reduksjoner

Som en effektiv klimaløsning med stort ressursgrunnlag kan biogass i stor grad bidra til å realisere regjeringens ønske om å øke CO2-fortrengningskravet, uten å øke bruken av matbasert biodrivstoff.

Et CO2-fortrengningskrav innebærer enkelt sagt at drivstoffleverandører er forpliktet til å redusere CO2-utslipp fra drivstoff levert til all transport, og at markedet finner de beste og billigste løsningene. Siden CO2-fortrengningskravet kun kan møtes med usubsidiert drivstoff, vil dette føre til en biogassproduksjon som ligger utenfor den subsidierte produksjonen og bidrar til å løse de vanskeligste klimautfordringene som ligger i transportsektoren og landbruket.

En restriksjon på matbasert biodrivstoff vil samtidig bidra til å gjøre biogass mer attraktiv for markedet og samtidig motvirke kritikk av bruk av matbasert biodrivstoff.

Utenlandske erfaringer – ikke minst fra Tyskland – viser at et CO2-fortrengningskrav er et effektivt virkemiddel for å sikre en effektiv grønn omlegging av tungtransport, der markedet får mulighet til å bruke drivstoffet som gir mest klimaeffekt for pengene. Det tyske eksemplet viser på sin side også at det er et politisk behov for en ambisiøs økning av dagens danske CO2-fortrengningskrav hvert år frem til 2030. Dette for å sikre nødvendige investeringer i biler og infrastruktur og dermed en langsiktig grønn omstilling av transportsektoren.

Dieselavgift vil bli dyrere for transportørene

De politiske forhandlingene har fått ekstra næring etter sommeren, fordi Lars Løkke brakte økt dieselavgift i spill på Moderatenes sommermøte ved siden av økt CO2-fortrengningskrav.

Ifølge regjeringens beregninger vil en dieselavgift være en dyrere løsning for transportørene enn et økt CO2-fortrengningskrav, og klimaeffekten vil først og fremst bestå i å presse dieselsalget og dermed CO2-utslippene over grensen til Tyskland – så den reelle effekten mht. klimaet er begrenset i forhold til CO2-fortrengningskravet. I tillegg blir denne nasjonale effekten usikker, ettersom Tyskland har besluttet å øke prisen på diesel med et betydelig økt CO2-fortrengningskrav fra 2025.

Samtidig er det en utfordring at en høyere energiavgift på diesel i utgangspunktet også skal legges på biogass. Det er et problem at eieren av en biogassbil allerede betaler mer i energiavgift pr kilometer enn eieren av en dieselbil. Det straffer valget av det mest klimavennlige drivstoffet i transportsektoren og motvirker dermed den grønne omstillingen av tungtransport.

Derfor bør utfallet av forhandlingene bli at man, parallelt med økt CO2-fortrengningskrav, fjerner vridningen av både CO2- og energiavgifter mellom biogass og diesel, slik tilfellet er i våre naboland.

En tilsvarende tekst ble publisert i danske Energy Supply tirsdag. Her kan du lese originalformuleringene på dansk.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.