Bransjestemmer
Konsernsjef i Posten Tone Wille. Foto: Håvard Jørstad.

– Hei Enova, er klimakrisen avblåst?

Enovas kutt i støtteordninger for elvarebiler og biogasskjøretøy kan tyde på at noen tror klimakrisen er avblåst og at veitransporten er blitt utslippsfri. Det er i så fall en oppsiktsvekkende nyhet.

Nylig meldte Enova at de allerede i månedsskiftet kutter støtteordningene både for elektriske varebiler og biogasskjøretøy. Det skaper en alvorlig uforutsigbarhet i den store omstillingen som norske selskaper står midt oppi og hvor det investeres enorme beløp. Flere kjøretøy på fossilfri energi er veldig viktig for å redusere samfunnets utslipp av klimagasser og for å nå nasjonale klimamål. Næringslivet har god fart i denne omstillingen, men den bremsen som nå innføres bidrar ikke til å opprettholde tempoet.

Tall fra Norsk Klimastiftelse viser at det fortsatt er en lang vei å gå. Av over 500.000 varebiler i Norge er det under 5 prosent (24.000) som benytter fossilfrie energikilder. Av 66.500 lastebiler er det kun 630 som benytter fossilfri energi – altså under én prosent av totalen.

Elvarebiler og biogasskjøretøy er dyrere enn fossildrevne alternativer og derfor er støtteordninger viktig. Den brå termineringen av dagens støtteordninger gir uforutsigbare rammebetingelser for selskaper som faktisk ønsker å gjøre en forskjell.

I dag er det mange elbiler langs veiene, men der privatbilismen har tatt kvantesprang de siste ti årene ved å bli elektrifisert, er det først de siste årene at elvarebiler har tatt et ordentlig jafs i nybilmarkedet. Incentiver og støtteordninger har virket. Til tross for manglende alternativer og teknologi har enkelte aktører valgt å gå foran med å teste og investere i elvarebiler, som Posten og Bring. I dag kan vi med stolthet konstatere at vi nærmer oss en fornybarandel på 50 prosent i vår kjøretøyflåte. For å komme dit har Enova vært en viktig partner, men nå stikkes det kjepper i hjulene for framdriften.

Det er først i de siste årene at elvarebiler har blitt tatt i bruk siden teknologien både har modnet og blitt tilgjengelig. Først nå kommer el-varebiler som virkelig dekker våre behov. Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at Volkswagens nye helelektriske ID Buzz hittil i år har vært den mest solgte varebilen i landet – hver eneste måned. Markedet tørster etter gode elektriske alternativer.

Først når elvarebiler kommer med firehjulstrekk og lenger rekkevidde vil det være praktisk mulig å bytte hele varebilparken med elvarebiler. Bilprodusentene jobber med løsninger som skal forbedre teknologien slik at disse behovene kan dekkes, men de er ikke i mål ennå.

I denne situasjonen velger Enova å avvikle incentivene for anskaffelse av større elvarebiler. Hvorfor nå og hvorfor slikt hastverk med å avslutte ordningen?

På samme måte som det er blitt satset på elektriske varebiler har mange selskaper valgt å investere i tyngre lastebiler som kjører på biogass. Støtteordningen som dekker en andel av merkostnaden ved anskaffelse av denne type kjøretøy skal også fjernes fra månedsskiftet, noe som betyr at færre vil bestille nye kjøretøy som reduserer klimautslippene på de lange rutene som går på tvers av landet.

I verste fall betyr bortfallet av ordningen slutten for bruk av biogass til veitransport.

I verste fall betyr bortfallet av ordningen slutten for bruk av biogass til veitransport.

Det er selvsagt et tankekors all den tid det er nettopp blant tyngre kjøretøy at utskiftningen av fossile drivstoff kun er i startgropa. Det kommer teknologi på batterifronten som vil gjøre det mulig å kjøre linjetrafikk mellom Oslo og Vestlandet eller Trondheim, men den er foreløpig ikke her.

I flere byer legges det også opp til nullutslippssoner, der kun kjøretøy som kjører på el eller biogass skal få innpass. Hvilke selskaper er det nå som ønsker å ta risikoen på ny teknologi, uten at det finnes støtteordninger på plass for å skifte ut kjøretøyparken? Hvem ønsker nå å ta risikoen på å bygge ut en infrastruktur til fylling av biogass?

Vi er forbauset over nyheten fra Enova om å kutte støtteordningene som i stor grad er med på å bidra til mindre klimautslipp langs veiene. Hvorfor trekkes støtten med så kort tidsfrist og med hvilken begrunnelse, annet enn «markedet bør bestemme hvor biogass best kan brukes». Hva betyr det – og hvilke konsekvenser får dette for en svært tiltrengt fornying av den norske kjøretøyparken?

For leverandører og mindre næringsdrivende vil bortfallet av støtteordningen være knusende for omstillingen. I dag er 80 prosent av alle transportselskaper små med færre enn ti kjøretøy. Investeringen i elvarebiler oppleves allerede som høy for mange aktører. Det samme gjelder for el-lastebiler som per nå er svært dyre å kjøpe inn. Derfor har biogass vært et rimeligere og enklere alternativ å velge for mange. Vi tror dette vil slå svært negativt ut på salget av kjøretøy som benytter fossilfri energi til næringslivet i løpet av nær framtid.

Samtidig vil det for Posten og Bring sitt vedkommende bety redusert innkjøp av biogassbiler framover.

Samtidig vil det for Posten og Bring sitt vedkommende bety redusert innkjøp av biogassbiler framover. Det vil forhåpentligvis ikke forsinke vårt arbeid med å bytte ut tyngre kjøretøy som benytter fossile energikilder, men det vil gjøre det merkbart dyrere for oss.

Vi håper at Enova snur og viderefører sine støtteordninger, som et nødvendig bidrag til fortsatt kutt i klimagassutslipp i veitransporten. Det grønne skiftet fortjener tempo, entusiasme og forutsigbarhet.

Kronikken er tidligere publisert hos Nettavisen. 

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.