Bransjestemmer
Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap). Foto: Ole Peder Giæver/Biogassbransjen.no.

Nye tider for biogass

Skal biogass realisere sitt fulle potensial, må kostnadene ned, ned, ned. Først da får vi volumet opp, opp, opp.

Støtten til biogass har tatt mange former de siste årene. Til kjøretøyene. Til fyllestasjonene. Og til produksjon. Nå kan vi høste av erfaringene og videreutvikle satsingen på biogass.

Biogass har et solid potensial til å kutte klimagassutslipp. Jo mer biogass som erstatter fossile alternativer, jo bedre. Det er mulig å produsere betydelig større mengder biogass enn det gjøres i dag, men tilgang til råstoffressurser er en begrenset ressurs. Det er snakk om matavfall, fiskeensilasje, kugjødsel, halm, osv. Tilgangen på dette begrenser hvor mye gass som kan produseres.

Det er disse begrensningene som legger de største barrierene for økt konkurransekraft for biogasskjøretøy. Barrieren for videre vekst er altså ikke knyttet til kjøretøyet, men på tilgangen til drivstoffet. Uten biogass, er det lite vits å kjøpe et biogasskjøretøy.

Skal biogass kunne bli den klimaløseren den har potensial til å bli, fokuseres nå den statlige støtten gjennom Enova derfor på produksjon av biogass.

For atmosfæren er det likegyldig om biogassen brukes i en lastebil eller på et lasteskip. Men det er ikke likegyldig for atmosfæren om vi forsinker utslippskuttene og bruker lenger vei til mål. Vi har ikke tid til omveier, og må derfor bruke biogassen der den gjør mest nytte for seg.

Vi må med andre ord erstatte fossil energi med biogass i bruksområder hvor andre teknologier ikke er tilgjengelig ennå. Biogassen egner seg godt til andre formål enn kjøretøy, blant annet som erstatning av naturgass i industrien eller i skipsfarten. Her er potensiale stort!

Når det er sagt stimulerer regjeringen fremdeles til bruk av biogasskjøretøy gjennom rabatt i bomringen og ved vektlegging i offentlige innkjøp. Det er bra.

Men det ville vært enda bedre om den knappe biogass-ressursen vi har kunne blitt brukt på områder som ikke har andre alternativ til utslippskutt. Dersom vi hadde hatt veldig god tid på å få ned utslippene hadde vi ikke trengt å prioritere mellom formål. I kappløpet mot klimaendringene må vi gå rett på mål.

Det betyr at det som kan elektrifiseres, må elektrifiseres. I landtransporten kan det se ut som at det finnes andre løsninger som er billigere og som ikke bidrar til lokal luftforurensning. Volvo, Scania og flere store lastebilprodusenter er nå klare for å trekke gods med elektrisk framdrift. Det er en seier for klimaet.

EU har varslet at videre støtte til biogasskjøretøy ikke vil være forenelig med statsstøtteregelverket. Det må vi forholde oss til og tilpasse virkemiddelapparatet deretter.

Det viktigste er at biogassen erstatter fossil energi. Enova fortsetter derfor å støtte produksjon av biogass slik at den kan bli billigere å ta i bruk, dermed mer brukt og gi større utslippskutt. Med statlig investeringsstøtte til økt produksjon av biogass legger regjeringen til rette for nye tider med mer volum av biogass.

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.