Leder
Biogassanlegget Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Illustrasjonsfoto: Greve Biogass.

Ryker støtten til anlegg i neste omgang?

I fjor vår avviklet Enova støtten til fyllestasjoner for biogass. Onsdag ble det kjent at også investeringsstøtten til biogasskjøretøy kuttes. Nå gjenstår bare investeringsstøtten til biogassanlegg.

Foreløpig har det ikke kommet signaler om at støtten til biogassanlegg skal droppes, men kommunikasjonen fra Enova kan tyde på at det såkalte «innovasjonskriteriet» vil vektlegges i like stor grad i fremtidige søknadsrunder.

I fjor ble det innført at «innovasjon» i prosjektene skal vektes med 50 prosent i saksbehandlingen. Enova har foreløpig ikke gått ut med vårens frist, og eventuelle nye kriterier, for søknader om støtte til anlegg.

I onsdagens pressemelding formulerer leder for landtransport i Enova, Marie Tranaas Skjærvik, seg slik: «Samtidig [som støtten til biogasskjøretøy avvikles] viderefører Enova støtten til innovative løsninger for biogassproduksjon».

Vi har henvendt oss til Enova for å høre om det finnes en tidshorisont for anleggsstøtten, og om det vil komme innskjerpelser av kravet til innovasjon.

«Det er viktig å utvikle teknologier som kan gi mer og billigere produksjon av biogass. Samtidig er det slik at det meste av teknologien i verdikjeden for biogass er moden, og vesentlige effektivitets- og kostnadsmessige forbedringer kan trolig ikke forventes», skriver markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova i denne kronikken.

Hun mener mangelen på råstoff av høy kvalitet vil gjøre at kostnadene til produksjon av biogass gradvis vil øke, med mindre det kommer «teknologiske gjennombrudd».

Biogass er velkjent og moden teknologi. Det finnes interessante pilotprosjekter og bedrifter som jobber med løsninger som kan øke biogassutbyttet, både fra konvensjonelle råstoff og råstoff som i mindre grad benyttes i dag. Pyrolyse, gassifisering og biometanering trekkes frem i NORSUS-rapporten «Mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge».

Men på samme måte som tungtransporten må benytte kjøretøyteknologi som finnes i dag (det vil si biogass, hvis man vil ha en klimavennlig løsning) må biogassprodusenter bruke teknologien som finnes i dag. Innovasjon er mindre viktig enn den store klimagevinsten biogass gir.

Markedet for biogasskjøretøy, med kun 864 lastebiler på veiene, er langt fra modent, slik Enova synes å mene. Det er heller ikke produksjonen av biogass, med kun 736 GWh årlig produksjon. Støtten til nye anlegg må opprettholdes i overskuelig fremtid.

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.