Leder
Fossilfri lastebilparade i Oslo vinteren 2022. Foto: Geir Røer og Nils Gelting Andresen/Klimaetaten

Verdifull kartlegging fra Statens vegvesen

Arbeidet Statens vegvesen nå gjør for å kartlegge arealer og planlegge for ladestasjoner for tungtransporten bør utvides til å omfatte biogass og hydrogen.

Regjeringen la fram en nasjonal ladestrategi i desember, der Statens vegvesen fikk i oppgave å kartlegge arealer etaten disponerer, der det kan være aktuelt med ladestasjoner. Statens vegvesen skal også, i dialog med andre, utarbeide en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy. Begge disse oppgavene handler kun om ladestasjoner.

I forbindelse med arbeidet vil det ikke bli kartlagt alternative drivstoff, men det vil bli sett noe på mulige fordeler og ulemper ved samlokalisering. Arbeidet med å følge opp regjeringens ladestrategi pågår nå for fullt i Statens vegvesen. Innen 1. juli skal det leveres en rapport som vil komme med anbefalinger om hvor det bør komme opp ladestasjoner for lastebiler først.

Torsdag ble det avholdt et frokostmøte i Oslo, der Vegvesenet informerte om status for arbeidet.

I sitt arbeid skisserer Vegvesenet rekkefølgen ladestasjonene bør rulles ut, som først typisk vil være i og mellom de store byene i Sør-Norge. Døgnehvileplasser og hovedrasteplasser blinkes ut som gode arealer, siden sjåførene her kan hvile mens bilene lades opp.

I februar ble det lagt frem en ny nasjonal analyse som viser detaljert informasjon om hvor lastebilene har korte og lange stopp. Dette kan gi viktig informasjon i planleggingen av fremtidige energistasjoner.

Batterielektriske løsninger for tungtransporten er på vei, det samme gjelder hydrogen. Men biogass finnes som løsning her og nå.

Vi håper rapporten fra Statens vegvesen også kan bidra til kunnskap om hvor det vil være hensiktsmessig å legge biogasstasjoner. Gjerne sammen med løsninger for el og hydrogen.

Nasjonal transportplan har satt et mål om at innen i 2030 skal 50 prosent av nye lastebiler være nullutslipp. Vi når ikke dette målet uten biogass, som er likestilt med el og hydrogen i flere stortingsvedtak.

Med mål om halvere utslippene fra veitransporten i 2030, er det en stor jobb som må gjøres for å bygge ut lade- og fylleinfrastruktur (batterielektrisk, hydrogen og biogass) til de tunge kjøretøyene.

Det er behov for en helhetlig, nasjonal strategi for utslippsfri transport. I februar i fjor avviklet Enova sin støtte til fyllestasjoner for biogass. Fremtidige offentlige planer og utredninger må som et minimum bistå de private utbyggerne med å legge til rette for deres stasjoner.

 

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.