Nyheter
Prosjektleder ved Den Magiske Fabrikken, Håvard Nilsen. Foto: Øyvind Paulsen.

Biogasskonferansen 2023:

– Må få industriell kompetanse inn i bransjen

Biogassbransjen har behov for økt industriell kompetanse, for å sikre robuste anlegg, mener prosjektleder ved Den Magiske Fabrikken, Håvard Nilsen.

– Å bygge et anlegg kan være komplisert nok, men når man skal utvide støter man på noen utfordringer. Man trenger sterk inhouse-kompetanse av industriell karakter, sier Håvard Aarnes Nilsen.

Han begynte i Greve Biogass i 2019, og er prosjektleder for utbygging og utvikling av biogassanlegget.  Nilsen studerte kybernetikk i Trondheim, og har bakgrunn fra selskap som ConocoPhillips, Yara og ExxonMobil.

– Jeg har med meg et litt annet sett forventninger, og kanskje en annen arbeidsmetodikk, enn mange andre i bransjen, sier han til Biogassbransjen.no.

De siste årene har biogassanlegget Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg blitt bygd ut. Tirsdag holdt Nilsen innlegg om dette arbeidet under Biogasskonferansen 2023.

Utvidelser

Den Magiske Fabrikken i mai 2019. Foto: Den Magiske Fabrikken.

Den Magiske Fabrikken ble satt i drift oktober 2015. En utvidelse med produksjonslinje 2 kom i 2018. Produksjonslinje 3, som vil ferdigstilles i løpet av året, er en kombinasjon av utvidelser, oppblokking, forbedring og nye anleggsdeler.

– En ting vi er stolte av er det termiske systemet vårt, vi benytter varmepumper til å flytte, og sånn sett gjenbruke, termisk energi. Dette bidrar til en god energibalanse og redusert frykt for strømregninga. Av andre ting spesielt verdt å nevne er blant annet nye bioreaktorer, etterbehandling av rejektet og plastrensing av biogjødsla. Vi har fått anlegg for flytendegjøring av biogass som vesentlig reduserer fakling og lar oss nå nye markeder, særlig innen tungtransport.

Deler av anlegget har en teoretisk kapasitet på over 200 GWh, mens andre deler ikke er helt der ennå, for eksempel kan ikke gassoppgraderingsanlegget håndtere mer enn cirka 130 GWh. I selskapets langtidsplan satser man på å nå cirka 180 GWh.

– Noe av det aller viktigste vi kan gjøre i DMF og bransjen generelt er å bygge og innhente kompetanse, industriell kompetanse fra de tradisjonelle fagene, slik at vi kan dra nytte av alt det land- og offshorebasert industri har god kontroll på.

Havarerte tanker

Den Magiske Fabrikken i august 2022. Foto: Den Magiske Fabrikken.

Flere biogassanlegg sliter med sedimentering, altså at det kommer sand og andre tungfragmenter i tankene.

– Hvorfor klarer vi ikke å lage anlegg som hindrer eller vesentlig reduserer dette problemet?

Ved Den Magiske Fabrikken har to av fem tanker i løpet av det siste året mistet integritet. Det samme har skjedd andre steder i landet med tanker fra den samme leverandøren.

– Vi må få god nok kompetanse, og skrive gode nok kravspesifikasjoner, til at vi ikke setter dette inn i fabrikkene våre, sier Nilsen.

– Vi liker å snakke om at biogassbransjen i Norge ikke har gode nok støtteordninger fra myndighetene, og det er sant sammenlignet med Danmark og Sverige. Men som skattebetaler ønsker jeg ikke at vi som nasjon pumper inn penger i anlegg som eksempelvis setter inn tanker som havarerer etter kort tid. Vi må bygge solide, pålitelige anlegg. For å få til det må vi bygge en sterkere kompetansebase, som gjør oss i stand til å bygge gode og robuste anlegg, og vi må selv vite hva vi skal ha, sier Nilsen.

Skeptisk til offentlige konkurranser

Han er skeptisk til å lene seg for mye på offentlige konkurranser.

– Fabrikkene bygges ofte i offentlig regi, så du utsteder et funksjonsorientert spesifikasjonskrav, legger det ut på Doffin og mottar tilbud der du ikke har så god kontroll på hva du får levert.

– Vi har kjørt ut en del offentlige konkurranser på Doffin og skrevet spesifikasjonskrav der vi ikke har gjort gode nok utredninger internt. Vi sitter derfor nærmest med lua i hånda og tar imot tilbudene vi får, og det tror jeg ikke vi er alene om. Ofte vektes pris høyest i anbudene.

– Vi bør gå mer bort fra offentlige anskaffelser, men det er vanskelig å få til med offentlig finansiering. Man kan helt sikkert få til ting bedre med offentlige anskaffelser enn det vi har fått til, men ingen store private aktører jobber på den måten. Alle sender ut multiple forespørsler og henter inn flere tilbud, men de er veldig bevisst på hva slags utstyr man må ha og gjør en betydelig jobb i hele prosjektløpet med interne/innleide ressurser som validerer og verifiserer løsningene som skal realiseres.

Hun blir ny sjef for Den Magiske Fabrikken

– Trenger industrielle anlegg

– Vi må bygge gode, store, industrielle og pålitelige anlegg for å bli en troverdig spiller.

– Hvordan?

– Det tar tid å bygge inhousekompetanse. Jeg ville forsøkt å tiltrekke meg personell med erfaring fra tradisjonell landbasert industri, både som operatør og leverandør.

– Opplever du forståelse for dette i organisasjonen?

– Ja, det gjør jeg absolutt. Da jeg begynte i Greve var vi langt mer «kommunale» og formet mer som et bestillerselskap. I dag er vi DMF, et privat selskap som ønsker å ta kontroll på vår egen prosess, fabrikk, kompetanse og utvikling. Styret i DMF har medlemmer med tung industriell erfaring som forstår at dette krever at vi eier vår egen kjernekompetanse. Kun eget personell kan med utgangspunkt i daglig drift av fabrikken identifisere modifikasjonsbehov, utviklingsmuligheter og flaskehalser. Man kan ikke få inn leverandører som på en troverdig og realistisk måte skal stille diagnoser og avdekke flaskehalser, med mindre du betaler dem i dyre dommer, sier Nilsen.

– Vi kan heller ikke ha anlegg som fakler betydelige mengder av produksjonen. Det slår beina under hele konseptet.

Lindum blir medeier i Den Magiske Fabrikken

– Må samarbeide

Nilsen forteller at det ble faklet noe ved innkjøring av flytendegjøringsanlegget i fjor, men at det både før og etter dette har vært lav faklingsgrad ved Den Magiske Fabrikken.

– Nå kan vi magasinere opp flytende gass, som vi eksporterer fra site.

Nilsen etterlyser mer samarbeid i bransjen.

– Det finnes en del bransjespesifikke problemer med for eksempel materialvalg og sedimentering i tanker. Jeg mener man bør danne faggrupper der vi jobber i fellesskap for å løse disse spørsmålene, heller enn å sitte på hver vår tue. Vi er konkurrenter, men i samme båt. Målet bør være det samme, å bidra med mest mulig bærekraftige hydrokarboner til et samfunn som er i desperat mangel på energi.

– Hvis man har en mer kompetent byggherre tror jeg vi i langt større grad unngår å bygge anlegg som ikke leverer godt nok.

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.