Bransjestemmer
Cruise skip båt verdensarv fjord Geiranger
Sjøfartsdirektoratet har levert sin anbefaling om hvordan kravet om nullutslipp i Verdensarvfjordene kan gjennomføres. Foto: Luis Ascenso/Flickr.

Gassdrift i Verdensarvfjordene

Gasnor stiller seg uforstående til at biogass i Sjøfartsdirektoratets anbefaling kun skal aksepteres på Verdensarvfjordene i en overgangsperiode.

Sjøfartsdirektoratet har nå kommet med sin anbefaling om hvordan kravet om nullutslipp i Verdensarvfjordene kan gjennomføres, samtidig som hensynet til fortsatt verdiskaping basert på cruiseturisme blir ivaretatt.

Sentralt i forslaget er bruk av biogass på store gassdrevne cruiseskip, samt at det tillates at biogass og naturgass blandes på drivstofftankene om bord på skipet.

Dette er helt i tråd med innspill fra bransjen, noe Gasnor er svært fornøyd med. Vi er imidlertid uforstående til at biogass (som er den energibæreren med potensial til best klimakvalitet) kun skal aksepteres i en overgangsperiode. Biogass må være en prioritert løsning også i framtiden. Vi mener videre at syntetisk LNG (også kalt e-Fuel) basert på hydrogen må være et fullverdig nullutslipps-drivstoff på linje med syntetisk ammoniakk.

Gasnor savner også en saklig begrunnelse for at biogass ikke kan importeres fra det Europeiske gassnettet basert på massebalanse. Dette er jo beskrevet i Fornybardirektivene og er et innarbeidet prinsipp i omsetning av biogass.

Med SDIR sitt forslag vil det på sikt kun være ammoniakk og hydrogen brukt i brenselceller, samt batteridrift som vil være akseptert som nullutslipp. Om det skulle bli tilfelle er det særlig viktig at den aktuelle energien er framskaffet på en bærekraftig måte. Vi mener derfor at systemgrensen ikke må settes på skipet, men at batterilading og produksjon av gass må sees i et livsløpsperspektiv der det stilles krav til bærekraft.

Dette er innspill vi vil arbeide videre med fram til en endelig beslutning blir fattet.

Åpner for biogass i verdensarvfjordene

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.