Bransjestemmer
Frevars biogassanlegg i Fredrikstad. (Faksimile fra presentasjonsvideo).

Biogass produsert i Fredrikstad er riktig satsing! – En viktig del av den sirkulære økonomi og det grønne skifte

Året 2022 har vært et krevende år for FREVAR teknisk, organisatorisk og markedsmessig. Samlet sett vil FREVAR etter min mening, komme styrket ut av hendelsene.

Fredriksstad Blad har en artikkel om negative resultater for biogassanlegget siden oppstarten i 2013. 9 år med underskudd på driften er kritikkverdig. Takket være en tålmodig eier som er Fredrikstad Kommune, har dette gått på et vis. Det er imidlertid ikke tilfredsstillende da dette gir uttrykk for en ”sovende” eier på den ene siden og på den andre siden en administrasjon og styre som ikke har klart å løse utfordringen med negative resultater.

Jeg har vært styremedlem i FREVAR også i planperioden for biogassanlegget. Det var en lang periode med inngående vurderinger om tekniske og økonomiske betraktninger. Dette endte ut i en investering som jeg mente ville være den riktige veien for FREVAR, miljøet og for innbyggerne.

Tor Prøitz, styremedlem i FREVAR KF.

Etter å ha vært borte fra FREVAR i mange år som styremedlem, ble jeg igjen valgt som styremedlem i 2019. En av de sakene som har forundret meg, er nettopp at biogassanlegget har vært drevet med underskudd i så lang tid uten at lønnsomheten har blitt positiv. Bakgrunnen for det kjenner jeg ikke til, men det er riktig å påpeke at FREVARS kommersielle virksomhet drives etter ikke bare økonomisk profitt. Hovedretningen er samfunnsansvarlig forretningsdrift med likeverdige hensyn å ta mot miljø, økonomi og samfunn.

Biogasssanlegget er en del av den kommersielle virksomheten til FREVAR. Derfor forundret det meg stort at anlegget ikke var en positiv bidragsyter til FREVARS resultat etter så mange år. Jeg har gjentatte ganger tatt opp i styret hva som må gjøres for å få til positive resultater. Biogassanleggets situasjon er med i alle direktørens orienteringer til styret. Orienteringene er ikke alltid grunnlag for saksbehandling. Det er først i 2022 at styret har fått seg forelagt 2 saker utarbeidet av administrasjonen om biogassanlegget. Artikkelen i FB gir etter min oppfatning, en grei beskrivelse på tekniske tiltak og utfordringene på råvaretilførsel. Salgsprisen derimot, altså de markedsmessige tilpasninger, har liten plass. AGA og nå Gasum, har vært og er avtaker av all produsert biogass. Prisen har imidlertid vært for svak og bundet til en avtale inngått i en tidlig oppstartfase for anlegget. Den har derfor ikke vært endret slik at svingninger i gassmarkedet ikke har blitt fanget opp. Dette signaliserer at både FREVARS administrasjon og styre sammen med Bystyret som eiers representant, ikke har hatt tilstrekkelig fokus på markedsmulighetene. Dette er i ferd med å bli korrigert nå.

Biogass er en av fremtidens viktige bidragsytere til fornybar energi. FREVAR bør etter min mening fortsatt være en produsent av biogass. De grep som er besluttet i 2022 med teknisk oppgradering i løpet av 2023 og en bedre salgsavtale vil skape positive resultater fra 2024.

Innlegget er tidligere publisert i Fredriksstad Blad. Gjengitt med tillatelse. 

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Er biogassindustrien gode nok på sikkerhet?

Cecilie Drange, Sandcatch Solutions

Ikke rør biogassbilen min!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.