Bransjestemmer
Sofie Marhaug og Geir Jørgensen er stortingsrepresentanter for Rødt. Foto: Rødt.

Det trengs et krafttak for lokal energiproduksjon, og biogass er en del av løsningen!

Rødt ønsker et utvidet investeringsprogram for biogass, med tallfestede mål for økt produksjon.

Norge trenger i framtiden mer fornybar energi for å kutte utslipp fra særlig industri og transport. Selv om fornybar energi har lavere økologisk fotavtrykk enn fossil energi, er naturinngrepene ofte betydelige. Verden står både i en klimakrise og en naturkrise. Skal vi lykkes med å nå våre mål om utslippskutt, så må vi bevare mest mulig natur samtidig som vi kutter utslipp. Derfor bør det være et prinsipp å løse kraftbehovet gjennom færrest mulig inngrep. Rødt mener det finnes et stort potensiale som kan tas ut i Norge, uten at vi må gå til det grepet å bygge ut natur eller havområder med vindkraftparker eller nedbygging av nye vassdrag.

Mye kraftutbygging har, med rette, møtt stor motstand, grunnet arealkonflikter. Skal vi lykkes med en omstilling fremover, så trenger vi å ha med alle på laget. Rødt foreslår derfor en rekke tiltak som vil gi mer energi, uten å kreve for mye areal. Vi mener det derfor trengs en storstilt utrulling av solcelleanlegg på bygg, biogass og økt bruk av bergvarme som et alternativ til elektrisk oppvarming med mindre behov for utbygging av infrastruktur.

Statnett har i sin kortsiktige markedsanalyse fra november 2022 anslått at vi kan ha et kraftunderskudd allerede i 2027, med eksisterende planer for økt forbruk og utslippskutt. Økt satsing på konfliktfri, lokal energiproduksjon kan være noe av det raskeste og beste å realisere, i tillegg til en del oppgradering av vannkraft. Men da må virkemidlene på plass.

For å oppnå dette har vi i Stortinget nå levert et forslag med tretten tiltak for å øke den lokale energiproduksjonen, i tillegg til de forslagene om energisparing som vi har levert i forbindelse med statsbudsjettet.

Biogass er en energikilde som ikke bidrar til økte utslipp og som har et stort potensiale i Norge. Det er fremdeles mye avfall, både fra husholdninger, landbruket, skogindustrien og fiskenæringen som ikke utnyttes. Dette avfallet kan heller brukes til biogass!

Biogass kan erstatte diesel og bensin på en rekke kjøretøyer, og flytende biogass kan utvide bruken av biogass enda mer. For å øke bruken av biogass, så må biogass bli et reelt og attraktivt alternativ, både med pris og tilgjengelighet. Det kan fort bli en ond sirkel hvis produksjonen ikke økes grunnet manglende etterspørsel, men etterspørselen ikke finnes grunnet manglende tilbud. For å styrke bruken av biogass i Norge, har vi i vårt alternative budsjett satt av midler til biogassatsning i jordbruket, og vi foreslår i vår tiltakspakke som nettopp er lagt frem to andre konkrete grep for å øke bruk av biogass i Norge.

I Rødts alternative statsbudsjett setter vi av 50 millioner kroner til satsning på biogass i landbruket, gjennom et økt tilskudd til Bionova. Dette mener vi trengs for å støtte arbeid for å få flere lokale eller regionale anlegg som gjør gjødsel om til biogass. I tillegg til fordelene med biogass som drivstoff, kutter slike anlegg klimagassutslipp da gjødsla ikke blir liggende å slippe ut metan, men heller omformes til biogass.

I tiltakspakken som nettopp er foreslått i Stortinget, ber vi regjeringen etablere et utvidet investeringsprogram for biogass. Det finnes allerede flere produksjonssteder for biogass i Norge, men i store deler av landet er det langt mellom hver produsent. I et miljøperspektiv er det heller ikke lurt å frakte avfall lange avstander. Derfor tror vi det trengs et utvidet investeringsprogram og vi foreslår at investeringsprogrammet skal ha tallfestede mål for økt produksjon.

Det som trengs i tillegg, er flere fyllestasjoner for biogass. Slik situasjonen er i dag, er de fleste fyllestasjonene sentralt på Østlandet, eller konsentrert rundt store byer. Dermed blir ikke biogass noe reelt alternativ for langdistansetransport, som er avhengig av mange fyllemuligheter. Rødt har derfor foreslått at Stortinget ber regjeringen lage en plan, med virkemidler, for etablering av et nasjonalt nettverk av fyllestasjoner med flytende biogass.

Forslagene behandles på Stortinget neste år, og vi har høye forventninger til at flere partier vil støtte oss i disse tiltakene.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.