Bransjestemmer
Biogass Oslofjord har utarbeidet en veileder for lokale myndigheter som vil innføre bompengefritak for tunge biogasskjøretøy. Foto: Ludvig Gundersen

Fritak for biogass i bomringen – en veileder

Hvordan innføre fritak for biogass i bomringen – en enkel veileder for lokale myndigheter som ønsker å iverksette fritak for tunge biogasskjøretøy

Nå er det endelig mulig å gi biogasskjøretøy fritak i bomringen, og det er opp til lokale myndigheter å iverksette fritaket. Framgangsmåten vil være litt ulik basert på hvordan veiprosjektet er finansiert. Dette er en rask veileder for lokale myndigheter som lurer på hvordan de skal gå fram i praksis.

Veistrekninger finansiert av bompenger med regionale bompengeselskap (RBPS)

Fritaket kan gjøres relativt raskt og enkelt, men krever at det finnes et lokalpolitisk vedtak om at bompengeprosjektet skal ha miljødifferensiering for kjøretøy i takstgruppe 2 (over 3,5 tonn).

Det er foreløpig få steder i Norge der dette er iverksatt. Basert på kontakt med Statens Vegvesen er det kun Oslopakke 3, Miljøpakken Bergen, Stavanger og Kristiansand som har miljødifferensiering for tunge kjøretøy per i dag. Trondheim jobber med saken.

Andre RBPS må altså få et lokalpolitisk vedtak om miljødifferensiering for kjøretøy i takstgruppe 2 samt vedtak på fritak for biogass i bomringen (gjerne med en minimumsperiode, se utdypelse under).

Eksempel fra Oslo og Viken (Oslopakke 3)

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har iverksatt nye takster gjennom Oslopakke 3 fra 1. september 2022 der biogasskjøretøy likestilles med nullutslippskjøretøy. Følgende setninger er formulert i avtalen:

Det skal være nullsats for tunge gasskjøretøy i bomringen i minst fem år fra det tidspunkt nullsats iverksettes. Hvis det innføres betaling for gasskjøretøy etter utløpet av 5-årsperioden, skal partene foreta en nærmere vurdering av miljødifferensieringen mot fossile kjøretøy. (…) Intensjonen bak fritaket er at det skal gjelde for biogass. Hvis det oppstår et marked for fossil gass til kjøretøy, vil det vurderes endringer slik at disse ikke får fritak.

I vurderingene for Oslopakke 3 er det anslått at fritaket for biogass vil ha en liten effekt på totaløkonomien til bompengeprosjektet. Det er derfor ikke foretatt noen egne beregninger for de økonomiske konsekvensene for bompengeselskapet. Setningen om at fritaket for biogass skal vare i minst 5 år er tatt med basert på innspill fra transportnæringen, og er viktig for deres økonomiske forutsigbarhet.

Eksempel på takster i dag og forslag til miljødifferensiering

Dagens takst:

Dagens takst Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris og avtale
Bompengetakst 30 60

 

Miljødifferensiert takst:

Takstklasser:

BOMSNITT

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Normal

takst/(bensin/gass/ladbar hybrid)

Diesel Null-

utslipp

Euro V

og eldre

Euro

VI

Null-

utslipp

Gass
30 30 0 60 60 0 0

 

I tillegg vil det være brikkerabatt.

Legg merke til at det i eksempelet med miljødifferensiering er det opprettet «takstklasser» for hver type kjøretøy.

Gjelder ikke riksveier

Etter kontakt med Statens Vegvesen har vi fått opplyst at det kun er bomringer som kan iverksette redusert takst for biogasskjøretøy. Med bomringer menes en serie bomstasjoner plassert rundt et byområde på en slik måte at det ikke er mulig å passere gjennom ringen uten å betale. Bomringer kan også bestå av flere ringer, det vil si indre og ytre ring, med ulike takster. Det er ikke bomringer på riksveger. Altså kan det per i dag ikke innføres redusert takst for biogasskjøretøy på disse veiene, selv om disse har fritak for nullutslipp i dag.

Hvem jobber med å iverksette fritaket?

Basert på dialog med fylkeskommuner Biogass Oslofjord har vært i kontakt med jobbes det for å iverksette fritaket i Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland og Vestland. Innlandet melder at de per dags dato hverken har bypakker eller fyllestasjoner for biogass, og anser derfor ikke fritaket som et presserende tema.

Noen ord om fare for innblanding av naturgass

Det finnes per i dag ingen registersystem for kjøp og bruk av biogass i Norge. Dette har blitt iverksatt i EU gjennom RED II. Det er mulig for norske selskaper å kjøpe biogass med opprinnelsesgarantier, men dette er lite brukt i Norge.  Dermed er det per i dag ingen kontrollordning som garanterer at det faktisk brukes biogass i gasskjøretøyene som får fritaket.

Vi i Biogass Oslofjord anser allikevel risikoen for innblanding av naturgass i biogasskjøretøy som lav, og har tillitt til at biogassdistributørene vil spille med åpne kort dersom de anser det som nødvendig å iverksette en ordning etter hvert som etterspørselen etter biogass øker. Gjennom offentlig tilgjengelig markedsstatistikk vil vi også være i stand til å fange opp eventuelle økninger i salget av naturgass som drivstoff.

Det kan argumenteres for at en nasjonal registreringsordning for biogass bør opprettes, tilsvarende det som eksisterer i våre naboland for flere energibærere. Fram til en slik ordning eksisterer, mener vi at det vil være hensiktsmessig i et klima- og næringsutviklingsperspektiv å gi fritak for tunge gasskjøretøy i bomringen.

Dersom noe var uklart eller om du har spørsmål knyttet til fritak for biogass i bomringen, så ta gjerne kontakt med Tord Araldsen på tordar@viken.no eller tlf. 93206156.

____________________________________________________________________________________

Oppdatert med nye opplysninger om riksveier 21/11/2022. 

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Er biogassindustrien gode nok på sikkerhet?

Cecilie Drange, Sandcatch Solutions

Ikke rør biogassbilen min!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.