Bransjestemmer
Ole-Kristian Bergerud, leder av Østfold Bondelag. Foto: Privat.

Biogass, løsning på klima- og energikrise?

 Hvorfor er BIOGASS blitt en snakkis blant oss bønder om dagen?

Biogass er et prakteksempel på sirkulærøkonomi, og vil gjøre landbruket til en energiprodusent utover flisfyring, solceller, vannkraft osv.

Vi ønsker å utnytte ressursen som husdyrgjødsla er til biogass slik at vi vil redusere lagringstid av gjødsla og dermed utslipp av metan og lystgass som ellers kan forekomme fra gjødsellager og -spredning. (Noen hevder også at bioresten er bedre gjødsel enn vanlig blautgjødsel; artikkel Norsk Landbruk 06.12.21 Lønnsomt å satse på biogass)

Vi er på kostnadsjakt og vet at biogass kan erstatte mye av det vi bønder i dag bruker av kostbare fossil energi både til oppvarming og drivstoff

Hva skal til for å øke antall gårdsbiogassanlegg; konkrete løfter, incitamenter, ordninger osv? 

Landbruket står inne i en krevende tid, og det kan være utfordrende for bonden å prioritere grep i drifta utover kjernevirksomheten.

1. Langsiktighet, støtte til drift over tid og rettighetsbasert

  • Det må sikres en utforming av virkemidler som tydelig har bonden som målgruppe og møter bondens behov i hverdagen.
  • Støtteordninger må rettes mot å dekke bondens økte driftskostnader ved bruk av klimaløsninger, og fokusere på tiltak som må gjøres kontinuerlig i drifta over tid.
  • Støtteordninger må være rettighetsbaserte for å sikre forutsigbarhet.

2. Risikoavlastning: Investeringsvirkemidler (Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi Innovasjon Norge)

  • Ved søknadsomgangen til Verdiskapingsprogrammet i Innovasjon Norge i 2021 søkte 41 foretak på tilskuddet til investering i gårdsbiogassanlegg. Innovasjon Norge forventer at det vil etableres nærmere 10 biogassprosjekter på gårdsnivå i 2022. (2022 fikk IN 170 søknader gikk t.o.m. mars. Spår at de vil gå tomme allerede i januar 2023).
  • Avgjørende at investeringsvirkemidlene (verdiskapingsprogrammet via IN) til å bygge anlegg opprettholdes (45% av totalkostnadene)

3. Risikoavlastning; Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg eller bruk av husdyrgjødsel i eget gårdsanlegg

  • Det er svært sentralt at denne støtten består som en rettighetsbasert ordning for alle bønder som ønsker å levere husdyrgjødsel eller etablere biogassanlegg.
  • Satsene oppleves som gode nok til å sikre at det er attraktivt å bruke gjødsla til biogassproduksjon
  • Må slå fast et tydelig tidsperspektiv – minst 10 år helst 20 år fram i tid

 4. Utvide dagens leveringsstøtte til å gjelde levering av gass

For å kunne utnytte biogassen til flere formål på gårdsnivå, som til egen biogasstraktor, salg til andre aktører eller fylling av f.eks. en Tine melkebil, må gassen oppgraderes og komprimeres. Leveringsstøtten for husdyrgjødsel til biogassproduksjon bør derfor utvides til å inkludere støtte for levering og mottak av gass mellom gårdsanlegg og industrielle anlegg.

Endring fra Enova til Bionova

Det er nødvendig at Bionova etableres og overtar verdiskapingsprogrammet for fornybar energi, fordi Enova ikke er tilpasset behovene i norsk landbruk.

Vi vet at syv av anleggene som har søkt om støtte via Enova i år har blitt avslått

Midlene landbruket bidrar med til Klima- og energifondet via Enova-avgiften på nettleien bør gå til Bionova, og ikke Enova siden vi ikke får noe tilbake. Det at Bionova både har finansiering over statsbudsjettet og i en fondsmodell vil skape forutsigbarhet, og vil treffe landbruksnæringen bedre.

 

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.