Bransjestemmer
Rådgiver Kenneth Warvik i Energigass Norge kom med innspill under Energi- og miljøkomiteens høring mandag. Faksimile fra Stortinget.no.

– Merkelig at biogass ikke er inkludert i Energimeldingen

Biogass kan få en viktig rolle for norsk industri, men det avhenger av politisk vilje, sier Energigass Norge i et innspill til Energi- og miljøkomiteen.

I Energimeldingen defineres regjeringens energipolitiske mål som følgene:
Høy verdiskapning gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

Med denne formuleringen finner Energigass Norge det merkelig at biogass ikke er blitt inkludert i meldingen. Biogass gjør avfall om til en energiressurs og er et skoleeksempel på nettopp en miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

Dette er avfall som vi uansett må forholde oss til, og som vi er nødt til å håndtere, for eksempel matavfall og kloakkslam. Biogassproduksjon er med på løse minst to utfordringer: det løser et avfallsproblem, samtidig som det gir oss energi. Ved å etterspørre nettopp denne typen energi, så bidrar en samtidig til ytterligere avfallshåndtering.

Energigass Norge har stor tro på at biogass kan spille en viktig rolle for norsk industri.

Energigass Norge har stor tro på at biogass kan spille en viktig rolle for norsk industri. I dag er det flere norske industribedrifter som er helt avhengige av å bruke gass til prosesser som ikke nødvendigvis kan elektrifiseres.

Dette er bedrifter som har behov for høy effekt, eller at de har produksjon som krever åpen flamme og høye temperaturer. For disse industribedriftene kan også strømnettet være en flaskehals – hvor en elektrifisering vil kreve en vesentlig oppgradering av linjenettet. Energigass Norge mener det vil være mer samfunnsøkonomisk forsvarlig å utvide bruken av gass i industrien gjennom en overgang til biogass og andre fornybare gasser, enn å ta sikte på å elektrifisere alle prosesser da det vil kreve utbygging av både ny kraftproduksjon og nytt linjenett.

I korte trekk vil en økt satsning på biogass til industrien gi: økt avfallshåndtering, økt energiutnyttelse og økt verdiskapning. Biogass er en fornuftig klima-, miljø- og næringspolitikk.

Biogass er et nullutslippsalternativ som er tilgjengelig i dag. Biogass er metangass, akkurat på lik linje med naturgass, noe som betyr at biogass kan fases rett inn produksjon og prosesser som i dag benytter naturgass. Det betyr også at biogass allerede har en utbygd infrastruktur for både lagring og distribusjon. Veien ut til markedet er egentlig relativt kort – men for å få opp ytterligere produksjon og etterspørsel så er man avhengig av en politisk satsning. Blant annet ved at det burde vært inkludert i Energimeldingen.

EU har allerede kraftig oppjustert sin satsning på biogass som en respons på krigen i Europa, og biogass er tiltenkt en sentral rolle med utfasingen av russisk gass. Norge må bli med på den samme satsningen. Men da er biogassen helt avhengig av ambisjoner, og ikke minst vilje og tydelige mål for produksjon og bruk – der både private bedrifter og det offentlige spiller på lag.

Energigass Norge er en bransjeorganisasjon som arbeider for en økt og sikker anvendelse av energigassene biogass, naturgass, hydrogen og propan i Norge.

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.