Nyheter
Henrik Lystad og Line Blytt fra Norwaste presenterte rapporten under Biogasskonferansen 2022. Foto: Ludvig Gundersen/Biogassbransjen.no.

Her er biogasstatistikken for 2021

På oppdrag for Biogass Norge og Biogass Oslofjord har konsulentselskapet Norwaste utarbeidet en rapport om norsk biogassproduksjon. Last ned dokumentet her.

Statistikken ble presentert på Biogasskonferansen 2022 1. mars, og er nå tilgjengelig for nedlasting hos Biogassbransjen.no (med tillatelse fra Biogass Norge).

Her kan du laste ned Biogasstatistikk 2021 som PDF

— Det viktige med statistikkrapporten for 2021 er at vi får etablert en bransjestatistikk som gir bransjen en oversikt over nøkkeltall. Intensjonen er å etablere en årlig oversikt slik at bransjen kan følge egen utvikling over tid, sier daglig leder i Biogass Norge, Pia Farstad von Hall, til Biogassbransjen.no.

— Hvorfor bestilte dere denne statistikken?

— Bransjen mangler god statistikk. SSB og Mljødirektoratet samler inn tall, men de er uoversiktlige og fragmenterte. Nå har vi klart å sammenstille tallene og har startet på et arbeid som vi skal følge i flere år fremover.

Statistikken er gjennomført ved spørreundersøkelser til anleggseiere i perioden januar og februar i 2022.

Statistikken er utarbeidet av Line Blytt, Ingrid Salmi og Henrik Lystad ved Norwaste på oppdrag fra Biogass Norge og Biogass Oslofjord.

Hovedfunn fra rapporten:

  • Det ble i 2021 produsert biogass fra 50 anlegg tilsvarende ca 700 GWh.
  • De fleste anleggene er offentlig, mens antallet og produksjonen øker i privat sektor.
  • Den offentlige statikken til SSB overrapporterte i 2019 og har gitt feil bilde over tidligere produsert mengde biogass. Bransjen har hatt en formening om 1 TWh. Feilen i SSB-statistikken vil bli justert ved neste publisering.
  • Det er stor variasjon mellom anleggene i fokuset på utnyttelse av biogassen. Ikke alle anlegg nyttegjøres fullt ut. Når eget behov er dekket, fakles overskuddet av.
  • Av de som oppgrader går flere over fra CBG til LBG. I dag oppgraderes 40% til CBG og LBG, 45 % nyttegjøres internt, 5 % til el. og fjernvarme og minst 10 % fakles
  • Det produseres ca. 600 tusen tonn biorest/biogjødsel (våtvekt) per år til landbruket og minimum 240 bønder mottar biorest hvert år
  • Avløpsslam er hovedandelen av substrater til biogassanlegg, men mye av økningen vil skje på andre substrater som matavfall og ulike substrater fra landbruk og fiskeri og havbruk
  • Kun 26 % av eksportert substrat fra fiskeri og havbruk brukes til nasjonal biogassproduksjon. Kun 1% av husdyrgjødsel utnyttes og målet er ikke oppnådd.
  • Nasjonale mål kan stimulerer til økt produksjon og markedsandel, men det er nok behov for virkemidler for å realisere potensialet.

— Vi fikk avdekket at SSB har rapportert for høy produksjon i 2019. Vi må ta ned produksjonsvolumet noe, men like viktig fikk vi bekreftet at det er en voksende produksjon av biogass i Norge og det er særlig i privat sektor veksten kommer, sier Farstad von Hall.

— Veksten i produksjon av flytende biogass er stor, og den tror jeg blir enda større fremover når Renevo kommer i gang for fullt med sin produksjon.

— Hvilken nytte har en slik oversikt?

— Bransjen får tilgang på tall, og med det informasjon, om produksjon, tilgang på substrater, markedsutvikling – nøkkeltall som er viktige for å forstå hvordan utviklingen i bransjen går. Statistikken gir også et bedre grunnlag for å si noe om utviklingen fremover også.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.