Nyheter
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Arbeiderpartiet. (CC BY-ND 2.0)

Samferdselsministeren ber Statens vegvesen utarbeide bompenge-løsning for gasskjøretøy

Samferdselsministeren ber Statens vegvesen utarbeide en løsning som kan gi reduserte bompenger for gasskjøretøy.

– Jeg vil nå be Statens vegvesen utarbeide en løsning med egen takstgruppe som kan gi reduserte bompenger for kjøretøy drevet av gass. Dette vil kunne bidra til klimagassreduksjoner fra veitransporten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Det har lenge vært et ønske om å likestille bompengetakstene for biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy. Stortinget har flere ganger diskutert saken, og i mai 2021 ba Stortinget regjeringen om å sørge for at biogasskjøretøy behandles likt med øvrige nullutslippskjøretøy i bomringene. I AutoPASS-systemet er det imidlertid ikke mulig å skille mellom hvilke type gass de ulike kjøretøyene har på tanken, og det har derfor vært vanskelig å få en ordning som kun omfatter redusert bomtakst for kjøretøy med biogass, og ikke naturgass, på tanken, heter det i pressemeldingen.

Over 3,5 tonn

Statens vegvesen får nå i oppdrag å utarbeide en løsning slik at alle gasskjøretøy over 3 500 kg kan få redusert bomtakst eller fritak for betaling. Det vil være opp til lokale myndigheter å vedta en slik ordning. Eventuelle kontrollordninger som skal gjelde kjøretøy som går på biogass spesielt, vil måtte administreres av lokale myndigheter som ønsker en slik ordning.

Daglig leder i Biogasss Norge, Pia Farstad von Hall. Foto: Jill Johannessen/Samfunnsbedriftene.

– Vi vil komme tilbake til Stortinget med forslag til en løsning. Samtidig som vi ber Statens vegvesen starte dette arbeidet, vil vi også se nærmere på effekten reduserte bomtakster for gasskjøretøy vil kunne ha på klimagassutslipp og lokal luftkvalitet. Økt bruk av biogass vil kunne bidra til å nå vårt mål om å redusere utslipp fra transportsektoren, sier Nygård.

– Veldig glade

– Biogass Norge er veldig glade for at Samferdselsdepartementet nå har satt i gang arbeidet med å legge til rette for rabattordning i bomringen for kjøretøy på biogass. Dette har vi jobbet lenge for og er et viktig tiltak for å sikre at markedet for bruk av biogass i transportsektoren utvikler seg i det tempoet som er ønskelig, sier daglig leder i Biogass Norge, Pia Farstad von Hall, til Biogassbransjen.no.

– Vil speede opp markedet

– Dette er en positiv utvikling for et insentiv som virkelig vil «speede» opp markedet for biogass til veitransport og umiddelbart føre til økt verdiskaping og reduksjon i utslipp av klimagasser i Norge, sier direktør trafikk i Gasum, John Melby, til Biogassbransjen.no.

Director Traffic i Gasum John Melby. Foto: Gasum.

– Målet må være at dette kommer med i beslutning for «revidert» i mai, at det kan innføres allerede nå og at «systematikken» for å etablere konseptet kommer på plass i 2022.

 

 

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.