Bransjestemmer
Konsernsjef Borghild Lekve i BIR.

BIR ønsker et regionalt samarbeid om avfallshåndtering

BIR ønsker nært samarbeid med våre geografiske naboer for bruk av råvarer i regionen vår.

Dersom vi samarbeider, vil flere avfallstyper kunne brukes lokalt. Regionalt kan vi da bruke råvarene på en god måte, til det beste for miljøet, samfunnet og våre kunder.

BIR har samarbeidsavtaler med flere renovasjonsselskap på Vestlandet og har kapasitet til å samarbeide med de av selskapene som ønsker det, enten det dreier seg om tilgang til behandlingskapasitet eller samarbeid i andre deler av vår verdikjede.

Avfallets verdikjede

Forretningsmodellen i avfallsbransjen, både historisk og nå er å få betalt for å overta det som andre ikke lenger vil ha. Inntektene kommer i første del av verdikjeden, i motsetning til i andre bransjer. Prosessene i bransjen består av å finne de mest effektive, lovlige, måter å håndtere avfallet på.

BIR har siden starten av 2000-tallet hatt fokus på avfallets verdikjede og vi ønsker å ha “kontroll” på denne. Ikke nødvendigvis ved å eie alle løsninger, men ved å vite hvordan prosessene henger sammen og hvor verdiene skapes eller ødelegges.

LES OGSÅ: BIR inngår avtale med biogassanlegg på Jæren

BIR har i dag en lang verdikjede fra kunde til sluttbehandling. Det betyr at vi er involvert i en rekke markeder, er utsatte for større svingninger i råvaremarkeder, men at vi samtidig har mulighet til å påvirke vår egen produksjon og tjenesteutvikling i stor grad. Mulighet for langsiktig tenking har ført til effektiv drift og lave priser for våre kunder.

Råvarer omsettes på et globalt marked og for flere av produktene, som restavfall, er det et europeisk marked. Noen land bygger egne forbrenningsanlegg, mens andre baserer seg på å kjøpe forbrenningskapasitet i utenfor egne landegrenser. Det er ikke alle land som er kommet like langt på avfallsbehandling som vi Norden. For England for eksempel, er eksport av restavfall til forbrenning viktig for å forhindre at avfall legges på forurensende deponi. Deponi er inntil 30 ganger verre for klimaet enn forbrenning. Det er viktig å utnytte den kapasiteten som er for behandling av avfall.

Utvikling av sirkulære kretsløp

Regjeringen Solberg la fram en strategi for sirkulærøkonomi i juni 2021. I denne strategien vises det til EU som den sentrale driveren i arbeidet for en sirkulær økonomi. Regjeringen Solberg ville legge til rette for sirkulære produkter ved å tilrettelegge for økt utsortering, ombruk og materialgjenvinning av avfall, lønnsom bruk av resirkulerte råvarer, utvikling av sirkulære verdikjedersamt økt digitalisering og teknologiutvikling. Ved regjeringsskiftet høsten 2021 kom det signaler om økt satsing på sirkulærøkonomi

BIR jobber for utvikling av stadig flere sirkulære kretsløp. Noen eksempler på dette er at vi jobber for å utnytte ressursene i matavfallet til larverog mikroalger, som igjen kan brukes til humant konsum eller fiskefôr. Vi vil anvende matavfall til biogass og biorest som kan anvendes til gjødsel og på den måten både skape energi og grunnlaget for ny matproduksjon. BIR inngikk nylig en avtale med Grødaland biogassanlegg på Jæren for levering av utsortert matavfall.

Gjennom avfallsforbrenning blir restavfall destruert på en lovlig og effektiv måte, samtidig som vi produserer strøm og fjernvarme. Det blir også tatt ut betydelige mengder metaller etter endt forbrenning. Ved gjenvinningsstasjonene tilrettelegger vi for stadig bedre utsortering av innleverte materialer slik at det kan ombrukes. Datterselskapet Norsk Riving er ledende i sin bransje og demontererer i stedet for tradisjonell riving. Ombruksmaterialer og inventar selges videre gjennom deres digitale delingsnettverk og markedsplass.

Sporing er av avfall er sentralt for utvikling av sirkulære verdikjeder. Gjennom Carrot, som hadde sitt utspring i BIR, følges data for avfall og kundedata på tvers av forretningsstyringssystem og kundesystem og gir svært gode styringsdata. IT-systemet tilbys til andre renovasjonsselskap.

Vi vil understreke at BIR ønsker og inviterer til samarbeid regionalt. Dersom vi samarbeider, vil flere avfallstyper kunne brukes lokalt. Regionalt kan vi da bruke råvarene på en god måte, til det beste for miljøet, samfunnet og våre kunder.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.