Bransjestemmer
Den europeiske interesseorganisasjonen EBA mener man trenger et teknologinøytralt juridisk rammeverk for å sikre netto nullutslipp fra transportsektoren innen 2050. Foto: Christian Lue/Unsplash.com.

– Data fra Eurostat bekrefter nøkkelrolle for biogass

EUs statistikkbyrå Eurostat annonserte denne uken at EU nådde målet om 10 prosent fornybar energi i transport innen 2020.

Andelen grønn energi i transportsektoren til EU inkluderer flytende biogass, biodrivstoff og fornybar elektrisitet.

Disse fornybare alternativene ville tjene på relevant støtte i lovgivningen for å sikre at vi fortsetter å nå målene om reduksjon av klimagasser fra transportsektoren.

Transportsektoren i EU er fortsatt svært avhengig av fossile drivstoff, og står for en fjerdedel av EUs klimagassutslipp, en andel som stadig vokser. I tillegg er sektoren en betydelig kilde til luftforurensning. Derfor er det å erstatte fossilt drivstoff med fornybare og lavkarbon-alternativer i transport nå høyt prioritert i unionen.

Dataene fra Eurostat viser at den gjennomsnittlige andelen fornybar energi i transport økte fra 1,6 prosent i 2004 til 10,2 prosent i 2020, noe over målet som var satt. Andelen inkluderer fornybar strøm, men også biogass og biodrivstoff.

– Må ha samme støtte

Det ville være logisk å tenke at alle disse løsningene får den samme støtten for å sikre at andelen fornybar energi i transportsektoren fortsetter å øke».

En del av denne støtten vil komme fra utvikling av relevant lovgivning. EU later til å gi sterk støtte til utviklingen av el-teknologi og infrastruktur for å nå målene om nullutslipp i transportsektoren innen 2050. Likevel har unionen foreslått det som effektivt sett er et forbud mot forbrenningsmotorer fra 2035. Med dette tiltaket henger utrullingen av fornybare alternativer som biogass i en tynn tråd.

Forbrenningsmotorer drives i dag med diesel og bensin, men denne teknologien, samt all infrastruktur som fyllestasjoner, er forenelige med bruk av biogass, som ifølge Eurostat spiller en nøkkelrolle i bruken av fornybar energi i transportsektoren.

LES OGSÅ: Rekordår for biogass i Europa

Fornybar vekst

Data fra NGVA Europe, som også ble lagt frem denne uken, viser at mer enn en fjerdedel av gassen som brukes til veitransport i dag er fornybar, og at 3810 CNG-stasjoner også leverte biogass til europeiske kunder per desember 2020.

Biogassens rolle i å redusere utslipp i transportsektoren fortjener mer oppmerksomhet. Mange studier bekrefter den svært høye effekten dette alternativet gir når det gjelder å redusere utslipp i et livsløpsperspektiv. Denne tilnærmingen vurderer alt utslipp gjennom hele livsløpet til kjøretøyene. klimagassutslipp ved bruk av dette grønne drivstoffet kan til og med være negativ, som betyr at kjøretøyet ikke øker utslippene, men snarere reduserer dem. Imidlertid vurderer den foreslåtte EU-standarden for måling av CO2-utslipp i transportsektoren kun utslipp på eksospotten, som slippes ut mens kjøretøyet er i drift.

LES OGSÅ: EU vil dekarbonisere gassmarkedet fram mot 2050

Sverige i tet

Sverige var ifølge Eurostat ledende i bruken av fornybare drivstoff, med en andel på 31,9 prosent. Denne ledelsen forklares ifølge EUs statistikkbyrå med den høye andelen biodrivstoff, inkludert biogass. Den svenske staten gir investeringsstøtte til produksjon og infrastruktur for fornybar biogass. Regjeringen gir også incentiver til sluttbruker ved å stimulere til kjøp av kjøretøy som går på fornybar gass, og har laget «miljøsoner» i byer, der det kun tillates lavutslipps kjøretøy.

Myndighetene i Sverige gir også langsiktige skatteunntak på biogass, som sikrer at kjøretøy tanker biogass. Denne tilnærmingen har gitt en verdensledende andel biogass på 95 prosent.

Dataene som ble lagt frem av Eurostat denne uken viser at det ikke finnes en enkelt løsning på veien mot netto null innen transport, dermed er det avgjørende med støtte til alle tilgjengelige løsninger og teknologier.

Støtten bør komme i form av et tydelig, sammenhengende og teknologinøytralt juridisk rammeverk, som kan fremme investeringer i retning utvikling av alle fornybare alternativ som bidrar til ren transport.

LES OGSÅ: – EUs gasspakke gir bedre tilgang for fornybar gass

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.