Bransjestemmer
Spennende nye takter i EU. Illustrasjonsfoto: Alex Mihis/Flickr (Public Domain).

EU vil dekarbonisere gassmarkedet fram mot 2050

EU-kommisjonen la 15. desember fram en pakke med forslag og direktiv som skal bidra til å avkarbonisere gassmarkedet, øke bruken av fornybare gasser som biogass og hydrogen, redusere utslippene av metan, samt øke energisikkerheten.

Overordnet mål for EU er å redusere klimagassutslippene med minst 55 % innen 2030 og bli klimanøytrale innen 2050.

EU erkjenner at det ikke vil bli produsert nok fornybar elektrisitet til å nå målet om klimanøytralitet i 2050, og at gass fortsatt vil ha en viktig rolle i energisystemet. Regelverket som foreslås skal sikre økt bruk av fornybare gasser. Dette skal skje gjennom å gjøre det lettere å innfase fornybare gasser, gasser med lave utslipp og hydrogen i det store, europeiske gassnettet. Lavutslippsgasser defineres som gass med minimum 70 prosent lavere utslipp av klimagasser enn naturgass.

Biogass skal opp – naturgassen ned

Administrerende direktør i Avfall Norge, Cecilie Lind, er kronikkforfatter. Foto: Avfall Norge.

Kommisjonens forslag legger forholdene til rette for et skifte fra fossil naturgass til fornybare og lavkarbongasser, særlig biogass og hydrogen. EU vil øke omsetningen av biogass ved å lette tilgangen til nettet og bygge opp et system for salg av sertifikater.

En framskrivning av forbruket av gass i EU viser en reduksjon i bruken av naturgass fra ca 300 Mtoe (millioner tonn oljeekvivalenter) i 2025 (3.500 TWh), til 50 Mtoe (580 TWh) i 2050, mens biogassen vil vokse til litt over dette i 2050, ca 600 TWh. Hydrogen forventes å være den største energigassen i 2050 med 100 Mtoe (1.160 TWh), opp fra 0 i 2025.

Fornybardirektivet (RED) skal styrkes og for å unngå å “låse Europa fast med fossil naturgass” og gjøre mer plass til rene gasser i det europeiske gassmarkedet, foreslår kommisjonen at langsiktige kontrakter for fossil naturgass ikke skal forlenges utover 2049.

Forbruker-fokus

Forbrukerens rettigheter skal styrkes og det skal bli enklere for forbrukere å velge fornybart. Det skal bli lettere for forbrukere å bytte leverandør, bruke effektive pris-sammenligningsverktøy, få nøyaktig, rettferdig og transparent faktureringsinformasjon og ha bedre tilgang til data og ny smart teknologi. Forbrukere skal enklere kunne velge fornybare og lavkarbon energigasser fremfor fossilt brensel.

Energisikkerhet

Høye energipriser den siste tiden har gitt stor oppmerksomheten om viktigheten av energisikkerhet, der de globale markedene er volatile. Kommisjonen foreslår derfor å forbedre sikkerheten til gass-systemet og styrke de eksisterende bestemmelsene for forsyningssikkerhet.

Ingen husholdninger i Europa skal “stå alene”, og det legges opp til solidaritet på tvers av landegrensene gjennom nye forhåndsdefinerte ordninger og avklaringer om kontroller og kompensasjoner innenfor det indre energimarkedet.

Kommisjonen ønsker en strategisk tilnærming til gasslagring, og integrere lagringshensyn i risikovurdering på regionalt nivå. Forslaget muliggjør også frivillige fellesanskaffelser fra medlemsstatene for å ha strategiske beholdninger, i tråd med EUs konkurranseregler.

Metanstrategien

Kommisjonen vil i det første lovforslaget i EU om reduksjon av metanutslipp i energisektoren noensinne, kreve at olje-, gass- og kullsektorene måler, rapporterer og verifiserer metanutslipp, og foreslår strenge regler for å oppdage og reparere metanlekkasjer. Den legger også frem globale overvåkingsverktøy som sikrer åpenhet om metanutslipp fra import av olje, gass og kull til EU, noe som vil tillate kommisjonen å vurdere ytterligere tiltak i fremtiden.

Forslaget er omfattende og vil gjelde på en rekke områder. Selskaper skal måtte måle og kvantifisere metanutslippene og gjennomføre omfattende undersøkelser for å oppdage og reparere metanlekkasjer i deres virksomhet. Faklingspraksis skal gjennomgås, og medlemsstatene skal lage planer som tar hensyn til metanbegrensning og måling av forlatt gruvemetan og inaktive brønner.

Reglene vil også gjelde for EUs energiimport, f.eks import av fossil gass og brensel. Importørene vil bli pålagt å sende inn informasjon om hvordan leverandørene deres utfører måling, rapportering og verifisering av utslippene og hvordan de reduserer disse utslippene. Det skal etableres to “åpenhetsverktøy” som vil vise resultatene og reduksjonsinnsatsen til land og energiselskaper over hele kloden, herunder et globalt overvåkingsverktøy via satellitter for å vise hot-spots for metan i og utenfor EU.

Det innføres også krav for å redusere utslippene av metan fra avfall og landbruket.

Les mer om de nye forslagene fra EU

Les nyhetssak og pressemelding fra EBA – den europeiske biogassorganisasjonen

 Kommentaren er tidligere publisert hos Avfall Norge, gjengitt med tillatelse. 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.