Nyheter
Med mindre man kjenner hele verdikjeden kan man ikke vite om el og hydrogen har fossilt opphav, påpeker direktør trafikk i Gasum, John Melby. Foto: Unsplash.com/CHUTTERSNAP.

– Samme utfordring å kontrollere opprinnelsen til hydrogen og el

Man må se på hele verdikjeden for å kunne si om noe er lav- eller nullutslipp, mener direktør trafikk i Gasum. Både el og hydrogen kan ha fossil opprinnelse.

Director Traffic i Gasum John Melby. Foto: Gasum.

Stortingsvedtaket fra i våres gikk inn for en likestilling av el, hydrogen og biogass i bomringen, insitamenter ellers, og i offentlige skriv. I forslag til statsbudsjett som kom tirsdag avviste Samferdselsdepartementet kravet om likestilling i bomringen blankt, med henvisning til at det ikke lar seg kontrollere om det er biogass eller naturgass på tanken til et gitt kjøretøy.

BAKGRUNN: Avviser bompengevedtaket

Men man har akkurat det samme problemet med for eksempel hydrogen, mener direktør trafikk hos biogassleverandøren Gasum, John Melby;

– Hydrogen er også gass, og håndteres komprimert på de kjøretøyene som bruker hydrogen i dag. Den kan være lagd på vannkraft, men kan også være lagd på petrokjemiske prosesser og dermed ha en fossil verdikjede. Dette kan man ikke måle med hva som finnes i tanken på kjøretøyet, men med dokumentasjon på gassen som er kjøpt er «grønn» og at den har en bærekraftig verdikjede, akkurat som man kan gjøre med biogass, sier han.

– Den samme utfordringen gjelder strøm. Elektrisitet i Norge kommer fra vannkraft og er slik sett grønn, men strømmarkedet er internasjonalt og det kan ikke garanteres at opphavet til strømmen ikke kommer fra fossile kilder om man ikke kjøper CO2-sertifikater på «grønn el». Alle vet at norsk, grønn elektrisitet ofte bokføres i utlandet som følge av handel med sertifikater.

Kontrolltiltak

Bransjen har spilt inn at det vil være fullt mulig å sjekke en billeier ved å sørge for dokumentasjon på at gassen på tanken er biogass, og at det samsvarer med kjørt avstand.

– At hydrogen får fritak uten vanskeligheter, mens biogass får tommelen ned, er merkelig. Det er like utfordrende å kontrollere el og hydrogen hvis man ikke dokumenterer verdikjeden, sier Melby.

– Det er klart at det som ikke gir forurensning direkte fra et kjøretøy i en by er flott, men det kan likevel gi betydelig klimagassutslipp og forurensinger i verdikjeden på «energibæreren» som benyttes.

Når man bruker hydrogen brenselscellemotor får man stort sett bare vanndamp, og ved el er det ingen utslipp om man bare ser på hva som kommer ut fra selve kjørtøyet.Biogass gir ved kjøring utslipp av CO2 i tillegg til noen lokale utslipp, men er slik sett innenfor Euro6-kravet.

– CO2-utslippet ved bruk av biogass er klimanøytralt, men det kan virke som at det er det lite forståelse for når man skal utrede løsninger til eksempel fritak i bomring, sier Melby.

LEDER: Et slag i trynet for bransjen

– Dreper etterspørselen

– Bomringkostnaden dreper biogassetterpørselen, det ser vi nå i flere anbud som kan ende med å kjøre mest på vanlig diesel på grunn av alternative høye kostnader og at det i bomringer per nå gis fordeler kun for el og hydrogen.

Melby forventer en omkamp om utspillet i statsbudsjettet om at det ikke skal gjøres fritak i bomringen for biogass når en ny regjering kommer på plass.

– Norge skal redusere mye klimagassutslipp som CO2 fremover (50% og 55% fra ny regering), og biogass kan bidra umiddelbart dersom insentivene for transportmarkedet er mer målrettet og funksjonelle, for eksempel fritak i bomring, sier han.

I Samferdselsdepartementets budsjettforslag heter det imidlertid:

«Dersom lokale myndigheter selv vil opprette og administrere refusjonsordninger for kjøretøy som bruker biogass, vil departementet kunne åpne for at bompenger kan refunderes til lokale myndigheter. Det er imidlertid en forutsetning for å åpne for slik refusjon at kommunene sikrer tilstrekkelig dokumentasjon av at kjøretøyet det søkes refusjon for, har benyttet biogass.»

– Det blir for dumt. Det finnes kontrollordninger som kan benyttes, og Samferdselsdepartementet sier det kan gjøres lokale tiltak hvis dokumentasjonen er god nok, men ikke nasjonalt. Jeg lurer på om det ikke er en selvmotsigelse, sier Melby.

Gasum har sitt virke i Norden både på naturgass, biogass og blandingsprodukter.

– Men det som etterspørres i Norge er biogass på det innenlandske markedet, sier Melby.

LEDER: Regjeringsplattformen nevner ikke biogass med et ord

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.