Bransjestemmer
Pia Farstad von Hall er daglig leder i Biogass Norge. Foto: Biogass Norge.

ENOVA må i større grad vektlegge reduserte klimautslipp

I mars 2020 kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med en rapport om utviklingen i biogassmarkedet. IEA peker på at det er et stort potensial for biogassproduksjon i verden. IEA peker også på at oppgradert biogass (bærekraftig flytende biogass) inneholder alle fordelene som naturlig gass har uten assosierte negative klimautslipp. Dette er den norske biogassbransjen enige i.

Biogass Norge er interesseorganisasjonen for blant annet produsenter av biogass og har i dag alle produsenter av flytende biogass på medlemslisten. Disse medlemmene er opptatt av at de skal få samme utviklingsmuligheter som sine konkurrenter i Sverige og Danmark. Da er det viktig at myndighetene bruker ENOVA som det verktøyet det kan være for å sikre norske interesser.

I Norge har vi verdens største produsent av flytende biogass; Biokraft på Skogn. De representerer en ny grønn industri i Norge som i sum har et potensiale for 16 000 nye grønne arbeidsplasser.

Aktører som Renevo, Greve Biogass, Tine, Nortura og Air Liquide Skagerak har planer om nye anlegg og økt produksjon. Til sammen kan biogassaktørene produsere over 500 GWh flytende biogass i løpet av 2023 om rammevilkårene er de rette. Bransjen kan innen 2030 produsere 10 TWh med biogass basert på tilgjengelig biologisk avfall. Det er en betydelig mengde bærekraftig energi.

Skal vi lykkes med denne satsingen må norsk biogassbransje få rammevilkår som er konkurransedyktig med våre naboland. Både Sverige og Danmark har satset kraftigere på biogass og har lykkes med å etablere flere produksjonsenheter og etablere biogass som et godt alternativ i den fremtidige energimiksen.

ENOVA bidrar med mye bra og har vært en viktig samarbeidspartner til flere av de norske biogassanleggene, men ENOVA krever at det skal være ny teknologi i biogassanleggene skal de motta investeringsstøtte. Teknologiutvikling er viktig, men gjenbruk av teknologi for å ta ut viktige klimaeffekter er også et grunnleggende kriterie ENOVA bør ha når de vurdere hvilke prosjekter som skal bevilges støtte.

Det er et paradoks, og en svakhet i det norske virkemiddelapparatet, at viktige klimaprosjekter ikke når frem i konkurransen om investeringsmidler hos ENOVA. Det ber vi den nye regjeringen gjøre noe med i sin nye regjeringserklæring. Gevinsten kan være nye grønne arbeidsplasser og en betydelig mengde bærekraftig energi.

Det er også et paradoks at det som kan være en større grønn næring i Norge, som ser konkurrenter i Danmark og Sverige ta markedsposisjoner, ikke har norske myndigheter i ryggen som heier dem frem – når de kan levere klimakutt og nye grønne arbeidsplasser.

Biogass Norge har foreslått at ENOVA får utvidet sitt mandat, og en tydelig føring fra departementet, slik at de kan prioritere investeringsprosjekter som bidrar med reduserte klimautslipp. Et ENVOA som vektlegger klimaeffekter i større grad, vil være positivt for norsk biogassbransje. Nå oppfordrer vi ny regjering til å gripe muligheten det kan gi.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Er biogassindustrien gode nok på sikkerhet?

Cecilie Drange, Sandcatch Solutions

Ikke rør biogassbilen min!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.