Bransjestemmer
Gasskipet Landegode. Foto: Torghatten Nord AS.

Sjøsetting av biogass

Bruk av bærekraftig biogass er en viktig del av løsningen for en mer klimavennlig maritim sektor. Biogass er tilgjengelig her og nå og kan bidra med umiddelbare utslippskutt. Det mangler bare å legge til rette for denne bruken på en god måte. Nye terminaler for bunkringsskip vil løse store deler av utfordringene.

Pia Farstad von Hall, daglig leder Biogass Norge. Foto: Ludvig Gundersen

De siste årene har det vært økende produksjon av flytende biogass (LBG) og det er grunn til å vente en ytterligere økning de neste årene. Det gjør tilgangen på biogass mer stabil og biogass til et godt klimavennlig alternativ til naturgass (LNG). Ferger og skip som benytter LNG kan erstatte, eller blande inn, flytende biogass på drivstofftankene. Det er dermed ikke nødvendig å bygge om skipene.

I Nord er fergeselskapet Torghatten et godt eksempel på en aktør som bør bruke biogass på sine gassferger. Torghatten har selv pekt på biogass som et godt alternativ. Politisk har det vært mer utfordrende fordi elektrisitet og hydrogen er i de siste fergeanbudene prioritert fremfor biogass som drivstoff.

Med utgangspunkt i klimaegenskapene til biogass oppfordrer Biogass Norge både lokale og nasjonale politikere til å likestille de tre energiformene i utøvende politikk. Stortinget vedtok for øvrig i mai at det i all offentlig politikk skal være likebehandling av el, hydrogen og biogass. Det innebærer også en likestilling av energiformene i offentlige innkjøp – inkludert fergeanbud.

Klimasmart og sirkulær

Produksjon av flytende biogass er satt inn i et system der biogass, biorest (gjødsel) og bruk av CO2 utgjør en verdikjede som gir et positivt klimaregnskap. Moderne produksjon gjør det mulig å føre CO2 inn igjen i naturens kretsløp, eller benytte CO2 til andre formål. Dette er mulig blant annet fordi landbruket samarbeider tett og godt med produsenter av biogass. De sirkulære sammenhengene fra bruk av avfallsprodukter til produksjon av klimavennlig energi, gjødsel til landbruket og bruk av CO2, gjør biogass til et godt eksempel på den nye sirkulære økonomien vi utvikler oss i retning av.

Norge er blant de fremste i verden i produksjon av flytende biogass og bransjen har brukt kunnskap fra olje og gass-sektoren for å utvikle sine anlegg. Disse anleggene er avanserte prosessanlegg og grunnlaget for nye grønne arbeidsplasser. I dag produseres det ca 1Twh biogass. Det tilsvarer omtrent forbruket av energi i Drammen kommune. Bransjen selv mener vi kan øke produksjonen opp til minst 10 Twh innen 2030, om myndighetene legger til rette for mer produksjon.

Norge har en stor fiskerinæring og havbruksnæring. Disse næringene, i tillegg til landbruket, er viktige aktører for å realisere mer biogassproduksjon. I Båtsfjord er dette satt i system hvor fiskeavfall brukes til å produsere biogass som brukes i foredlingsanlegget. Gode lokale samarbeid bidrar til å etablere bærekraftige arbeidsplasser. Kudos til Finnmarkingene som har fått det til.

Biogass til sjøveien

Flere produksjonsanlegg langs kysten åpner for at skip kan benytte biogass. Skal biogass bli et naturlig valg for rederiene må det legges til rette for terminaler ved de større produksjonsanleggene med sjønær beliggenhet. Det som mangler er terminaler, noe vi mener Enova bør legge til rette og etablere et finansieringssystem for.

I maritim sektor er det snakk om store volumer og en kombinasjon av biogass med LNG er nok den beste løsningen i denne sektoren, til forskjell fra landtransport, der biogass kan utgjøre 100 prosent av drivstoffet på kjøretøyene.

Det er flere rederier som har, eller planlegger å ta i bruk LNG-skip i norsk økonomisk sone. Disse rederiene kan like gjerne etterspørre biogass og med det ta ut klimagevinster.

Biogass er klimasmart og sirkulær og representerer et stort potensial for nye grønne arbeidsplasser, særlig langs kysten. Å sjøsette biogassen er derfor en god klimaløsning. Det er bare å gjøre det. Bransjen er klar!

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.