Bransjestemmer
Kun 2 prosent av husdyrgjødsla i Norge finner veien til biogassanlegg. Foto: Norges Bondelag.

Bondens grønne gull

Jordbruket har gjennom klimaavtalen med Staten forplikta seg til å kutte klimagassutslipp og øke karbonopptaket i jord tilsvarende 5 millioner tonn CO2- ekvivalenter i perioden 2021-2030. Gjennom Landbrukets Klimaplan viser næringa sjøl hvordan dette ambisiøse målet skal nås, og hvilke tiltak som må prioriteres. Et av virkemidla er å utnytte energipotensialet i husdyrgjødsel for å produsere biogass, en gass som kan erstatte fossilt drivstoff.

Ragnhild Borchegrevink veas
Styreleder i Biogass Norge Ragnhild Borchegrevink. Foto: Martin Stamnes

Det er i dag noen få anlegg i Norge som anvender husdyrgjødsel i biogassproduksjon, og under 2% av gjødsla finner veien til et av disse anlegga. Klimaplanen forutsetter at 25% av gjødsla fra norske husdyr blir utnytta til gassproduksjon innen 2030, og at vi gjennom dette vil kutte 280.000 tonn CO2 ekvivalenter i perioden.

I tillegg til kuttene i klimaplanen, som kun er relatert til reduserte utslipp fra gjødsla, så kommer reduserte utslipp når biogassen erstatter fossil energi i traktorer, lastebiler, busser og skip.

Med andre ord så haster det med å begynne en offensiv utbygging av biogassanlegg. Vi må få virkemidler som gjør at det bygges store fellesanlegg for biogassproduksjon med råstoff fra landbruket. I tillegg er det aktuelt å bygge gårdsanlegg og bygdeanlegg for å dekke lokalt energibehov. Kort sagt så må det til et krafttak for å stable på beina en fungerende næringskjede for denne magiske produksjonen. Gjennom en slik satsing så vil vi kutte utslipp, skape grønne arbeidsplasser på bygdene, bygge opp kunnskapsmiljøer og utløse FOU-prosjekter.

Første nestleder Norges Bondelag Egil Chr. Hoen. Foto: Norges Bondelag.

Norges Bondelag foreslo derfor i jordbrukets krav for 2022 at 100 mill. kroner fra Enova burde overføres til Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket. Verdiskapingsprogrammet er det viktigste virkemiddelet innenfor jordbruksavtalen som stimulerer til utfasing av fossil energibruk på norske gårder. Og dette er avgjørende for at vi skal nå flere av målene i Klimaplanen. Dette programmet støtter bl.a. gårdsbaserte biogassanlegg og teknologiutvikling på fossilfri maskinpark. Regjeringas svar på landbrukets krav om 100 millioner, var kun en økning med 15 millioner. Dette er lite ambisiøst og vil ikke føre til en økt takt på omlegging fra fossilt til fornybar på norske gårdsbruk.

Biogass Norge sitter på en bred kunnskapsbase og utålmodige medlemmer som ivrer etter å realisere nye biogass-prosjekt. Bonden er mer enn klar for å sende gjødsla gjennom et slikt anlegg, og klimaet trenger at vi gjennomfører utslippskutt.

Vi er avhengige av treffsikre og gode programmer for å utløse potensiale biogass representerer.  Vi håper det er politisk vilje til å se hvilke muligheter som ligger i å bygge opp en ny grønn verdikjede basert på husdyrgjødsel, og potensialet som ligger i dette fremover.

Vår felles drøm er at det aller meste av gjødsla fra norske husdyr en gang i framtida har vært innom en biogass-reaktor, og at norske traktorer kjører på biogass fra landbruket. Da nærmer vi oss målet om et mer klimavennlig landbruk!

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.