Leder
BOM: Blir det bompengefritak for biogass-kjøretøy? Foto: Ludvig Gundersen

Nå må Hareide få fortgang i bompengespørsmålet – hvis ikke forsinker det skiftet fra fossilt drivstoff til biogass

LEDER: Hvis bompenger koster opp mot tre millioner kroner mer i året, hvorfor skal man da velge det miljøvennlige alternativet?

Ordtaket «Den som venter på noe godt, venter ei forgjeves» er i ferd med å bli hansken til biogasshånden. I åresvis har bransjen ventet, ventet og ventet på at myndighetene skal finne løsninger. Løsninger som sidestiller biogasskjøretøy i bomringen med elektriske kjøretøy.

Argumentet er enkelt: Biogass er miljøvennlig. Som drivstoff er det klimanøytralt og burde derfor slippe å betale i bomringen på linje med elektriske kjøretøy. Men så enkelt er det dessverre ikke.

I forrige uke kunne Biogassbransjen.no fortelle om Oslo Taxibuss som har 56 minibusser som går på biogass. Det utgjør i overkant av en tredjedel av flåten deres. Et stort bidrag til å redusere utslippene i Oslo og omegn. Ulempen er at mens utslippene går ned, går utgiftene opp. Et forsiktig anslag for selskapet er at bompengepasseringene til selskapet koster dem mellom 2 og 3 millioner kroner i året.

Årsaken er at minibussene som går på biogass veier langt mer enn tilsvarende busser som går på diesel. Dermed klassifiseres disse som lastebiler.

Når insentivene som reduserte eller fritak for slike avgifter ikke er til stede kan det også føre til kvaler for å satse på biogass i fremtiden.

Det er ingen tjent med. Særlig ikke regjeringen som i sin klimaplan, og i flere intervjuer, har fremhevet biogass som en viktig brikke for å legge nullutslippspuslespillet. Og mens dette pågår, risikerer vi å slippe ut mer CO2.

Arbeidet med å lette avgiftstrykket til biogasskjøretøy ved bompasseringer har vært arbeid som har trukket ut i langedrag. Det har vært et vanskelig spørsmål å finne svaret på da biogasskjøretøy også kan kjøre på naturgass. Vi har forståelse for dette. Det nytter ikke å åpne tanken for å se hva de kjører på, slik man kan gjøre med flytende drivstoff.

Samtidig spør vi oss om dette arbeidet overkompliseres. Enhver som driver store flåter av kjøretøyer sørger for grundig journalføring av kjøretøyet. Nettopp dette påpeker også bilansvarlig Raymond Sørlie i Oslo Taxibuss. De har loggført ned på detaljnivå for hvert eneste kjøretøy. I denne journalføringen handler det om hvor langt bilen gikk, når den gjorde det og når og hvor tanken sist ble fylt. Det siste følger det også med bilag. På toppen vil autopass registrere bompasseringene. Altså vil dette kunne være grunnlag nok for å lette de ekstra kostnadene som i dag påføres biogasskjøretøy.

Så lenge myndighetene ikke finner en løsning som vil løse problemet med merkostnadene transportselskap påføres ved å kjøre på biogass, vil også disse selskapene avvente investeringene. Dette har flere røster i bransjen uttalt i vår dekning. Derfor mener vi at samferdelsesminister Knut Arild Hareide må skjære gjennom og finne en mellomløsning.

Vi mener at det fra statens side enkelt kunne løse tilbakebetaling av bompengepasseringer dersom aktørene sørger for dokumentasjon. Staten gir pendlerfradrag og skattefradrag ved bruk av bil i jobb. Da burde de også klare å få til en løsning hvor bransjen leverer inn dokumentasjon i en automatisert løsning, og så få bompengene refundert.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.