Avdelingsdirektør Innovasjon og kundedialog

Bli kjent med OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN

Renovasjons- og gjenvinningsetaten ser etter en avdelingsdirektør som ønsker å lede driften av avdeling Innovasjon og kundedialog og som er opptatt av at våre driftsavdelinger får de beste forutsetninger for sin innhenting, mottak, sortering og gjenvinning av avfall.

Stillingen er nyopprettet og vil inngå i etatens toppledergruppe fra 01.01.23. Det vil være anledning til å starte tidligere. Etaten er i en pågående endringsprosess, som startet da Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ble sammenslått i 2020. Vi trenger en utviklingsorientert profil med kompetanse fortrinnsvis på ulike rammeverk innen kommunikasjon og kundedialog, prosjektledelse og digitalisering for å lede rundt 60 dyktige medarbeidere fordelt på 3 seksjoner. Du vil rapportere til etatsdirektør. Kvinner oppfordres særskilt til å søke da de er underrepresenterte i etatens toppledergruppe

Hovedområdene for avdelingen er tjenesteutvikling og prosjektledelse, kundesenter, innbyggerdialog, langsiktig avfallsfaglig utvikling og løpende tjenesteutvikling, digital utvikling internt og mot eksterne aktører.

Vi ser etter deg som leder tillitsbasert og har gode erfaringer med ledelse av utviklingstjenester og fortrinnsvis kommunikasjon. Vi tenker også at våre fremtidige tjenester vil ha nytte av at du har gode strategiske evner.

Arbeidsoppgaver

 • Resultat-, budsjett- og personalansvar for avdelingens fagområder og medarbeidere.

 • Ansvarlig for å levere resultater innen stillingens ansvarsområder i samsvar med planer og avtalte mål og resultatindikatorer.

 • Bidra til andre avdelingers resultater og måloppnåelse gjennom aktivt å legge til rette for arbeidsmetoder, strukturer, rutiner og prosesser for samhandling og kompetansedeling på tvers i avdelingen og i etaten.

 • Gi direktør og toppledergruppen strategiske råd, med spesielt fokus på kommunikasjonsfaglige og samfunnspolitiske spørsmål.

 • Ansvarlig for å sikre at etaten er representert i aktuelle nettverk, faggrupper og øvrige fagmiljø.

 • Ansvarlig for å drifte og vedlikeholde avdelingens kvalitets- og miljøledelsessystem

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på master-/hovedfagsnivå.

 • Lederutdanning (minimum 30 studiepoeng). Lang og relevant ledererfaring kan kompensere for manglende lederutdanning.

 • Erfaring med å planlegge og gjennomføre digitaliseringsprosjekt og arbeid med gevinstrealisering.

 • Erfaring fra innovasjonsarbeid med brukerinvolvering

 • Dokumenterte og målbare resultater fra tilsvarende lederstillinger.

Kvalifikasjoner som er en fordel

 • Evne til å forenkle komplekse problemstillinger.

 • Interesse for hvordan teknologiske trender påvirker samfunnet

 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede strategisk og tillitsbasert, med en helhetlig tilnærming.

 • Gode analytiske evner.

 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet.

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

 • God på relasjons- og nettverksbygging.

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere

 • En virksomhet med fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling

 • Fleksibel arbeidstid

 • Lønn etter avtale

 • Gode pensjon, forsikrings- og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen.

Om stillingen
Søknadsfrist: 24. april 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Haraldrudveien 20, 0581 Oslo
Om selskapet

Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten består av rundt 700 engasjerte medarbeidere, som sammen jobber for økt kildesortering samt sørger for innsamling, mottak, behandling og gjenvinning av avfall fra alle husholdninger i Oslo. Vår etat er en av de viktigste bidragsyterne til Oslo kommunes arbeid med å nå målene om økt materialgjenvinning og reduserte klimautslipp. Foruten å daglig levere kundevennlige tjenester så arbeider vi kontinuerlig med store prosjekter som vil være med på å forme byen i årene som kommer. Sammen gjør vi Oslos viktigste jobb! Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Kanskje du blir vår nye kollega som vil få muligheten til å være med på vår reise. Du kan lese mer om Renovasjons- og gjenvinningsetaten på Oslo kommune sine nettsider.
Adresse: Haraldrudveien 20
0581 Oslo
Kontaktinformasjon

Hans Petter Karlsen

Etatsdirektør
Mobiltelefon: +47 481 25 191
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.