Vi søker en medarbeider med erfaring innen avfall

Om stillingen

Det nasjonale regelverket innen avfall er under omfattende utvikling for å støtte opp om en sirkulær økonomi og for å sikre forsvarlig håndtering av avfall. Vi søker nå etter en medarbeider med erfaring innen avfall! Hos oss får du muligheten til å arbeide med et samfunnsområde i rask utvikling i samarbeid med dyktige kollegaer.

Vår nye seksjon for sirkulær avfallshåndtering ligger i miljøgift- og tilsynsavdelingen, og har ansvar for regelverk og virkemidler innen avfallsforebygging, forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av avfall, farlig avfall og eksport/import av avfall.

Seksjonen samarbeider tett med andre enheter i Miljødirektoratet, og har i tillegg utstrakt kontakt med andre statlige etater, ulike interesseorganisasjoner, statsforvalteren, kommuner og næringsliv. Seksjonen blir bestående av 11 engasjerte medarbeidere, og har arbeidssted sentralt plassert på Helsfyr i Oslo.

Stillingenes hovedansvarsområder

 • lede og bidra inn i arbeid med tiltaks- og virkemiddelvurderinger

 • gjennomføre EU-regelverk og forvalte nasjonalt regelverk

 • svare ut oppdrag og henvendelser fra Klima- og miljødepartementet og gi faglig støtte til politikkutvikling

 • veilede statsforvalteren, kommunen og næringsaktører

 • behandle klagesaker

 • bidra i annet relevant arbeid innen seksjonens arbeidsområder

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

Du har høyere utdanning på masternivå, for eksempel innen naturvitenskap, statsvitenskap, ingeniørfag eller andre relevante fagområder. Relevant utdanning på bachelornivå med lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning på masternivå.

du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

du er trygg på å snakke engelsk i møter og kan kommunisere godt skriftlig på engelsk

det vektlegges om du har relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innen avfall eller fra forvaltningen

kunnskap om relevant regelverk eller IT-kompetanse i tillegg til relevant utdannelse vil telle positivt

Egenskaper

 • du er strukturert, en effektiv gjennomfører og leverer gode resultater til rett tid i en hektisk hverdag

 • du klarer å se de store linjene, og ikke bare detaljer i sakene du arbeider med

 • du har god evne til å se de viktigste problemstillingene og prioritere innsatsen der det er viktigst

 • du har en positiv innstilling og er god til å samarbeide og oppnå resultater sammen med andre

 • du er komfortabel med å holde foredrag og ta ordet i større forsamlinger

 • du har stor arbeidskapasitet

 • du må ha god rolleforståelse og trives med myndighetsutøvelse

Vi tilbyr

 • En fast stilling, med lønn som rådgiver/ seniorrådgiver/ overingeniør/ senioringeniør/ sjefingeniør fra kr 493 700 (ltr. 53) til kr. 765 600 (ltr. 77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.

 • mulighet til å være med på å drive arbeidet videre på et viktig og prioritert samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstida

 • fleksible arbeidstidsordninger, og pensjons- og bostedslånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder for sirkulær økonomi Hege Rooth Olbergsveen på telefon 415 21 909.

Send inn søknaden og relevante vitnemål og attester gjennom Jobbnorge.no. Skriv søknaden på norsk og last opp vitnemålene dine gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 96-2022 MSA

Søknadsfrist: 10. januar 2023

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til personvernerklæringen vår.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere med redusert funksjonsevne, hull i CV og innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dette danner grunnlaget for en anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om stillingen
Søknadsfrist: 10. januar 2023
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Helsfyr i Oslo
Om selskapet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.
Adresse: Grensesvingen 7
0661 Oslo
Kontaktinformasjon

Hege Rooth Olbergsveen

Seksjonsleder for sirkulær økonomi
Mobiltelefon: +47 415 21 909
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.