Rådgiver sirkulære løsninger

Visste du at halvparten av verdens klimagassutslipp skjer når vi henter ut nye naturressurser? Og at utvinningen står for 90 prosent av tapet av biologisk mangfold og press på vannressurser? I Mepex jobber vi for omstillingen til en sirkulær økonomi – selve nøkkelen til å løse klimakrisen og naturkrisen. Vi er markedsledende i å utvikle sirkulære løsninger for både privat næringsliv og offentlige myndigheter. Vi opplever økende etterspørsel etter våre tjenester, noe som gjør at vi nå ønsker å forsterke oss.

Som rådgiver for sirkulære løsninger vil du arbeide i prosjektteam og få ansvar for prosjekt- og prosessledelse. Vi er totalt 6 engasjerte personer som jobber med utredninger, planer, strategier og konsekvensvurderinger på nasjonalt og kommunalt nivå. I tillegg samarbeider vi tett med våre kollegaer som fokuserer på analyse av verdikjeder, statistikk, prognoser, miljø- og klimaberegninger. Nye sirkulære konsepter med vekt på avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning blir stadig viktigere del av vårt arbeid, blant annet når det gjelder matsvinn, tekstil og plast.

Vi legger vekt på mangfold og en inkluderende arbeidskultur gjennom tverrfaglig samarbeid. Felles for oss i Mepex er engasjementet for klima, miljø og å ta vare på ressursene på best mulig måte. Vi håper du har lyst til å bli en del av dette laget.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Utvikle nye sirkulære konsepter for redusert ressursbruk, økt ombruk og materialgjenvinning

 • Bistå næringslivet med forbedringstiltak og bistand til utvikling av nye produsentansvarsordninger

 • Utarbeide avfallsplaner, strategier og beslutningsunderlag

 • Bistå i arbeid med renovasjonsforskrifter, tekniske retningslinjer og gebyrmodeller

 • Utvikle og effektivisere kildesorteringsløsninger og arbeide for bedre tilrettelegging på gjenvinningsstasjoner

 • Jobbe med prosjekter for å redusere forsøpling og marint avfall

 • Arrangere kurs, foredrag og workshops

Formelle kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innenfor ingeniørfag, økonomi eller kombinasjonsstudier innenfor miljø, kjemi, biologi, økonomi eller teknologi

 • 3+ års relevant arbeidserfaring fra rådgivningsvirksomhet, offentlig sektor eller næringsliv

 • Kunnskap innenfor områder som avfallsinfrastruktur, miljøforbedringer, sirkulærøkonomi og/eller effektiv bruk av ressurser

Av dine personlige egenskaper legger vi vekt på:

 • Et stort engasjement for miljø og bærekraft

 • Vilje og evne til å ta initiativ og ansvar

 • Analytisk, systematisk og nytenkende tilnærming

 • Nysgjerrighet på ny teknologi og digitalisering

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne (norsk og engelsk)

 • Konstruktivt samarbeid og fleksibilitet

 • Evne til å tenke mersalg og se muligheter for nye kundeoppdrag

 • Identifiserer deg med selskapets visjon og verdier slik at du aktivt kan bidra til å styrke disse

Om mulighetene

Du vil være en sentral person innenfor ditt fagfelt. I tillegg vil du få mulighet til å være med på ulike prosjekter hos våre kunder for å ta bedre vare på jordas miljø og naturressurser. Vi vil gjerne at du tør å utfordre det etablerte, samtidig som du ser det store bildet og tenker strategisk.

Vi holder til i trivelige lokaler 2 min fra Asker togstasjon. Det er et godt arbeidsmiljø med en god kombinasjon av kvinner og menn i ulik alder. Vi har gode pensjon- og forsikringsordninger. Selskapet er sertifisert etter ISO 9001 og 14001 og arbeider med kontinuerlig måling av resultater og miljøforbedringer.

Her kan lese mer om våre prosjekter: https://mepex.no/prosjekter/

Om stillingen
Søknadsfrist: 31. mars 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Torvveien 5, 1383 Asker
Om selskapet

Mepex Consult AS

Mepex Consult er et ledende rådgivermiljø spesialisert innen sirkulærøkonomi, avfall og gjenvinning. Vårt arbeid skal føre til konkrete endringer for å ta bedre vare på jordas miljø og naturressurser. Vi har et sterkt fagmiljø innen avfall og gjenvinning og jobber stadig for å utvikle oss. Vi er et selskap i vekst, med en sentral posisjon i vårt marked. I dag er vi 24 medarbeidere. Våre verdier er pålitelige – engasjerte – nytenkende.
Organisasjonsnummer: 968 975 250
Adresse: Torvveien 5
1383 Asker
Kontaktinformasjon

Cathinka Nielsen

Partner v/ HumanDrive
Mobiltelefon: +47 905 35 156
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.