Vil du utvikle sirkulære og fremtidsrettede behandlingsløsninger?

Det grønne skiftet og overgangen til en sirkulær økonomi krever nye og fremtidsrettede behandlingsløsninger som både tar vare på miljø og samtidig muliggjør gjenvinning av ressurser i avfallet. Lindum søker nå etter en snartenkt prosjektmedarbeider med praktisk sans som utvikler praktiske løsninger for den sirkulære økonomien.

Du vil jobbe i et team med ti faglig dyktige prosjektledere og forretningsutviklere med videreforedling av biogjødsel fra biogassproduksjon, produksjon av biokull, gjenvinning av betongavfall, industriavfall og annet mineralsk avfall, samt behandlingsteknologier som renser og behandler forurensninger i avfall. Lindum har et eget forskningslaboratorium og drifter flere pilotanlegg hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere fra akademia og næringsliv utvikler nye sirkulære løsninger.

Arbeidsoppgaver vil bestå i:

 • Gjennomføre og delta i forsknings- og utviklingsprosjekt primært innen produksjon og bruk av biokull, biologisk avfallshåndtering, gjenvinning av mineralsk avfall, forurenset grunn og håndtering av sigevann.

 • Planlegging, oppsetting, gjennomføring og oppfølging av kjemiske og biologiske forsøk på laboratoriet og i felt, datahåndtering, tolkning og rapportering av resultater.

 • Drift av pilot- og forsøksanlegg,

 • Prøvetaking av miljøprøver

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på bachelor/masternivå innen teknologi, miljøfag eller kjemi. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med relevant arbeidserfaring. Nyutdannede og kandidater med et par års arbeidserfaring oppfordres til å søke.

 • Erfaring med gjennomføring av vitenskapelige forsøk på laboratorium og i felt

 • Erfaring med rapportering av forsøk og prosjekter

 • God basiskunnskap innen kjemiske og biologiske prosesser om binding, rensing og utlekking av forurensninger i jord, vann og luft.

 • Det er en fordel å ha erfaring fra kjøring av pilotanlegg eller prosessutstyr

 • Førerkort, klasse B

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og med pågangsmot

 • Praktisk sans og løsningsorientert

 • Ryddig, strukturert og målrettet med en evne til å prioritere i en hektisk hverdag

 • Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner

 • Du kan identifisere deg med selskapets verdier TENK OM; Troverdig, Entusiastisk, Nyskapende, Kunnskapsrike, rOmslige og Miljøbevisste

Lindum fokuserer på de menneskelige ressursene og kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde

 • Et miljø med høyt kompetente medarbeidere

 • Et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter

 • Fleksible arbeidstidsordninger og god pensjonsordning

Arbeidssted: Son eller Drammen, det må regnes med en del reising.

Om stillingen
Søknadsfrist: 3. april 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Lerpeveien 155, 3036 Drammen
Om selskapet

Lindum AS

Lindum har visjon om å være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld! Lindum er en av Norges ledende virksomheter innen behandling og ressursgjenvinning av organisk avfall og forurensede masser. Lindum AS er et kommersielt selskap som er 100 % eid av Drammen kommune. Konsernet har virksomhet over store deler av Sør-Norge og driver flere biogass- og komposteringsanlegg, bl.a. Den Magiske Fabrikken, og flere deponier for spesielle avfallstyper. Konsernet med sine 156 ansatte omsatte i 2021 for nærmere MNOK 630 og håndterte 1,3 millioner tonn avfall og forurensende masser. Hovedkontoret er i Drammen. Lindum satser tungt på forskning og utvikling og jobber hele tiden med å realisere praktiske og innovative løsninger innen sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Vår visjon "fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld" viser retning i dette arbeidet. Lindum har et omfattende nettverk av samarbeidspartnere både fra det offentlige, det private næringsliv og akademia som er sentrale bidragsytere i vårt utviklingsarbeid.
Adresse: Lerpeveien 155
3036 Drammen
Kontaktinformasjon

Thomas Hartnik

Leder for forskning og utvikling
Mobiltelefon: +47 926 94 021
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.