Prosessingeniør

Vår dyktige og trofaste kollega går snart av med pensjon. Vi leter etter deg som kan og vil og fortsette det
gode arbeidet han utfører hos oss i dag. Du vil få god opplæring og innføring av han frem til sommeren
2023.

I denne stillingen vil du ha ansvar for daglig drift og ettersyn av installasjoner på deponi, som
pumpestasjon, sigevannsanlegg, gassanlegg med gassturbin og sand-/oljeslamsanlegg. Arbeidsplassen din
vil være både på Heggvin avfallsanlegg og deponi og på kretsløpsparken på Gålåsholmen. Du vil jobbe tett
med både driftsoperatører, gjenvinningsoperatører, sjåfører, ingeniører og mange andre. Vi er engasjerte i
forhold til fagområdene våre og vi er stolte av jobben vi gjør.

Denne stillingen er viktig for å nå våre mål og vårt oppdrag fra våre eierkommuner: «Hamar-regionen skal
ha en bærekraftig, konstandseffektiv avfallshåndtering og fornøyde kunder». Det er viktig for oss at du er
opptatt av å jobbe blant annet i henhold til lover, forskrifter og ulike tillatelser; vi gjør, og vil gjøre, ting
ordentlig og etter boka. Vi jobber fremtidsrettet, miljøbevisst, troverdig og engasjert.

Prosessingeniør Helge Langholen ved Sirkula IKS

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift, ettersyn, overvåke, vedlikeholde og optimalisering av prosessanlegg, installasjoner og rørsystemer.

 • Ansvarlig for oppdatert informasjon om deponiene i InfraKit.

 • Fungere som rådgivende ingeniør og bistå internt med utvikling og avslutning av deponier.

 • Design og konstruksjon av prosessanlegg.

 • HMS-ansvar innen ansvarsområde.

 • Ansvar for utarbeidelse og etterlevelse av rutiner sammen med leder.

 • Vurdere/foreslå vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak på teknisk og økonomisk grunnlag.

 • Brannvernsleder for avfallsanleggene.

 • Deltagende i innkjøpsprosesser, prosjekter, arbeidsgrupper med mer.

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet prosessingeniør eller har annen tilsvarende utdanning.

 • Kurs og beviser du har er:

  • truckførerbevis

  • gasskurs

  • kurs i risikovurdering

  • kurs i brannforebyggende arbeid

 • Du har god erfaring med CAD-verktøy, både 2D og 3D.

 • Du har erfaring innen vann og avløp, gassmåling før entring av kum og erfaring med deponigassanlegg og gassturbin.

Personlige egenskaper

 • For at du skal gjøre en god jobb i denne stillingen, er det viktig at du jobber strukturert. Du gjør deg ferdig med oppgaver før du går videre til det neste.

 • En del av jobben består i å snakke med mange ulike mennesker, internt og eksternt, du bør derfor være utadvendt og omgjengelig.

 • Dette er en jobb hvor det er viktig at du er løsningsorientert og å like endringer, siden fagområdet stadig er i endring og utvikling.

 • Feltarbeid er også en viktig del av jobben så du bør like utearbeid på lik linje med kontorarbeid.

 • For å lykkes i jobben bør du være nysgjerrig på fagområdet, og genuint interessert i stillingen.

Vi tilbyr

 • Kunnskapsrike og engasjerte kollegaer.

 • En stilling med utviklingsmuligheter og høy grad av selvstendighet.

 • Ordnede arbeidsforhold, gode forsikringsordninger og medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger.

 • Støtte til trening og tilbud om bedriftsmassasje for å forebygge f.eks. musearm eller nakkevondt.

Om stillingen
Søknadsfrist: 5. oktober 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Vang På Hedmark
Om selskapet

Sirkula IKS

Sirkula IKS er en viktig avfallsaktør på Hedmarken, som håndterer avfall i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune. Selskapet bidrar til å ivareta jordens ressurser for framtida, og sørger for at miljøgifter tas forsvarlig hånd om. Sirkula har fem gjenvinningsstasjoner, to avfallsanlegg, to deponier og administrasjon. Les mer her.
Adresse: Arnsetvegen 41
2324 Vang På Hedmark
Kontaktinformasjon

Stig Fjerdingen

Driftssjef
E-post: stig.fjerdingen@sirkula.no
Mobiltelefon: +47 456 10 911
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.