Generalsekretær

Vi søker en trygg og samlende Generalsekretær, som får ansvar for å lede Norges eneste spesialiserte forening for farlig avfallsbransjen. Totalansvaret innebærer ledelse og daglig drift av administrasjonen, medlemsoppfølging og utstrakt myndighetskontakt. Sistnevnte i form av å være foreningens talsperson, som sikrer optimale rammebetingelser og fremtidig utvikling av hele farlig avfallsbransjen.

Vi tilbyr en synlig topplederrolle i en organisasjon med et godt og veletablert renommé, både i bransjen og på myndighetsnivå. Vår Generalsekretær vil få stor påvirkning på foreningens videre utvikling og vil samarbeide tett med et bransjekompetent og erfarent styre.

Les gjerne mer om ett av våre viktigste prestisjeprosjekter.

Ansvar og sentrale oppgaver

 • Lede og utvikle foreningen samt tilse daglig drift av administrasjonen

 • Medlemsoppfølging og medlemsrelatert myndighetskontakt – i enkeltsaker og for næringens helhetlige rammebetingelser

 • Være NFFA sitt ansikt utad, styrke omdømme og tilse økt forståelse for bransjens viktighet.

 • Ivareta foreningens samarbeidspartnere og kontaktflate med andre bransjeorganisasjoner

 • Identifisere og realisere kompetansehevende tiltak

Disse kvalifikasjonene ser vi etter

 • Høyere relevant utdanning

 • Ledererfaring og gjerne bakgrunn fra nettverkorientert arbeid

 • Erfaring fra aktører i skjæringspunktet offentlig/privat næringsliv, offentlig forvaltning, interesseorganisasjoner eller tilsvarende kan være en fordel

 • Innsikt og interesse for avfallsbransjen

 • Systemkompetanse og vant til å operere på digitale plattformer

 • God fremstillingsevne, skriftlig og muntlig

Aktuelle personlige egenskaper

 • Tillitsvekkende og diplomatisk med evne til å skape samhandling i skjæringspunktet privat, kommunal og statlig sektor

 • Trygg og samarbeidsorientert nettverksbygger som engasjerer, inspirerer og samler næringen

 • Strategisk og pragmatisk når det kommer til å prioritere innsats og fokusområder

 • Strukturert med evne til å omsette komplekst saksunderlag til forståelig og tydelig budskap

Vi tilbyr | Derfor bør du søke den attraktive stillingen

 • Synlig topplederrolle i næringens ledende bransjeforening

 • Påvirke rammebetingelser og fremtidig utvikling av hele farlig avfallsbransjen, også i europeisk målestokk

 • Representere våre medlemmer og fortsette å være myndighetenes prioriterte meningsbærer for farlig avfallsbransjen

 • Generalsekretæren vil samarbeide tett med et bransjekompetent og erfarent styre

Kontakt | Personvern | Tips

Enkel søknad

Søk stillingen via egen knapp eller brukervennlig og enkel metode.

Om stillingen
Søknadsfrist: 2. oktober 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Asker, Tønsberg
Om selskapet

NFFA - Norsk forening farlig avfall

Norsk forening farlig avfall (NFFA) er den eneste spesialiserte bransjeforeningen innen avfallsområdet. Det gjør oss unike ikke bare i Norge, men faktisk i Europa. NFFA har over 130 private og offentlige eide virksomheter som medlemmer. Vi arbeider for rettferdige og tydelige rammevilkår, og bistår medlemmene våre med oppdatert kompetanse. NFFA skiller seg fra andre tilsvarende bransjeorganisasjoner ved å være en ekspertorganisasjon. Det setter oss i stand til å bistå våre medlemmer i hverdagslige avklaringer relatert til regelverksforståelse, avfallskjemi, deklareringsproblematikk m.v. NFFA har opparbeidet seg et godt renommé, både i bransjen og overfor myndighetene. Vi skal fortsatt være den foreningen myndighetene lytter til hva gjelder alle forhold innenfor farlig avfall. Våre medlemmer skal oppleve nytteverdi ved sitt medlemskap i NFFA.
Adresse: Kammegaten 1
3110 Tønsberg
Kontaktinformasjon

Stefan Jensen

Siviløkonom og partner
E-post: stefan.jensen@selectionpartner.no
Mobiltelefon: +47 413 20 170

Frank Amundlien

Sivilingeniør og partner
E-post: frank.amundlien@selectionpartner.no
Mobiltelefon: +47 916 46 600
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.