Vi søker en tydelig og resultatorientert seksjonsleder

Om stillingen

Vi ser etter deg med mye energi, god kompetanse og erfaring til å lede en seksjon med mange engasjerte og dyktige medarbeidere. Seksjonen har spennende oppgaver innen avfall, jord og grunnforurensning. Dette er viktige samfunnsområder, og er viktig for en sirkulær økonomi og den grønne given.

Seksjonen har ansvar for arbeid knyttet til biologisk avfallsbehandling, nyttiggjøring og sluttbehandling av avfall og et hovedansvar for arbeidet med plast og marin forsøpling i direktoratet. På grunnforurensning- og jordområdet er hovedoppgavene knyttet til oppfølging av store oppryddingsprosjekter, hindre ny forurensning og ta vare på jorda som en ressurs.

Veiledning av statsforvalterne og kommuner er viktig på flere av seksjonens ansvarsområder. Seksjonen samarbeid med andre statlige etater og har god kontakt med næringslivet og ulike interesseorganisasjoner.

Du må være en trygg leder med god rolleforståelse, gode organiseringsevner og evne til å videreutvikle arbeidet og seksjonen.

Du rapporterer til avdelingsdirektøren i Miljøgift- og tilsynsavdelingen og inngår i avdelingens ledergruppe. Avdelingen består av 6 seksjoner med om lag 100 medarbeidere. Det samarbeides godt på tvers av seksjonene.

Seksjonen har 17 medarbeidere og arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

Hovedansvarsområder

 • levere gode resultater på seksjonens ansvarsområder

 • styring og prioritering av seksjonens oppgaver

 • lede, organisere og bidra til videreutvikling av medarbeidere og oppgaveløsning

 • delta aktivt i avdelingens ledergruppe

 • bidra til et konstruktivt og godt samarbeid internt i direktoratet

 • bidra til god dialog og samhandling med eksterne aktører

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende på et område som er relevant for seksjonens oppgaver

 • minst 5 års relevant arbeidserfaring

 • erfaring fra forvaltning og/eller avfallsområdet eller sirkulær økonomi vil tillegges vesentlig vekt

 • erfaring med å lede kunnskapsmedarbeidere

 • meget gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk

 • er trygg på å snakke engelsk i møter og kan kommunisere godt skriftlig på engelsk

 • god digital kompetanse og kan bruke verktøy og systemer på en nysgjerrig og effektiv måte

Personlige egenskaper

 • smart, trygg og utadvendt og får energi av å lede andre

 • tydelig på rammer og forventninger, men samtidig lydhør som leder

 • evner å motivere og engasjere kunnskapsmedarbeidere

 • selvstendig, strukturert og kan prioritere og håndtere mange oppgaver samtidig

 • god rolle- og forvaltningsforstålse

 • god på dialog og samarbeid både internt og eksternt

 • trygg i møte med eksterne og med media

Vi tilbyr

 • en spennende, utfordrende og framtidsrettet lederjobb

 • fast stilling som seksjonsleder med lønn fra kr. 702.100,- (ltr. 74) til kr. 919.700,- (ltr. 84) etter erfaring og kvalifikasjoner.

 • særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden

 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Marit Kjeldby på telefon 900 92 324 eller epost marit.kjeldby@miljodir.no eller til vår rådgiver i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet inntil annet er avtalt.

Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Trine B Watne på telefon 957 74 631 eller epost trine.bakken.watne@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no.

Last opp dine vitnemål gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 30-2022 MAL

Søknadsfrist: 18. mai 2022

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om stillingen
Søknadsfrist: 18. mai 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Om selskapet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.
Adresse: Grensesvingen 7
0661 Oslo
Kontaktinformasjon

Marit Kjeldby

Avdelingsdirektør i miljøgift- og tilsynsavdelingen (MAL)
E-post: marit.kjeldby@miljodir.no
Mobiltelefon: +47 900 92 324

Kirsti Kalseth Sjøhaug

Rådgiver, Headvisor
Mobiltelefon: +47 977 31 680
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.