Saksbehandler avfall

Om stillingen

Har du kunnskap om og erfaring fra arbeid med biologisk avfall, marin forsøpling eller sirkulær økonomi? Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi har ledig en fast stilling som saksbehandler hos oss. Her vil du få mulighet til å bruke din fagkompetanse på utfordrende oppgaver i samarbeid med svært kompetente medarbeidere. Direktoratet har et stort fagmiljø som blant annet dekker hele forurensningsfeltet.

Seksjon for avfall og grunnforurensning er en av seks seksjoner i miljøgift- og tilsynsavdelingen. Vi jobber blant annet med marin forsøpling, mikroplast, regelverk og virkemidler innen sluttbehandling og nyttiggjøring av avfall, jordhelse, biologisk avfall, matsvinn og dataanalyse og statistikk på avfallsområdet. Grunnforurensning, deponi og massehåndtering er også oppgaver seksjonen har ansvar for.

Seksjonen samarbeider tett med andre enheter i Miljødirektoratet, og har i tillegg utstrakt kontakt med andre statlige etater, ulike interesseorganisasjoner, statsforvalteren, kommuner og næringsliv. Seksjonen har totalt 19 engasjerte medarbeidere, og har arbeidssted sentralt plassert på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • følge opp nasjonal politikk innen plast, marin forsøpling og biologisk avfall

 • følge utviklingen av og gjennomføre EU/EØS-regelverk

 • svare ut oppdrag og henvendelser fra KLD og gi faglige innspill til politikkutvikling

 • bidra inn i arbeid med tiltaks- og virkemiddelvurderinger

 • ha ansvar for konsulentoppdrag/kontrakter på sine fagfelt

 • veilede og bidra til styring av statsforvalterne på våre ansvarsområder

 • saksbehandling, herunder behandle klagesaker

 • bistå i besvarelse av henvendelser fra media

 • bidra i annet relevant arbeid innen seksjonens arbeidsområder

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

Du har master innen tekniske fag, ingeniørfag eller naturvitenskap. Relevant utdanning på bachelornivå med erfaring kan kompensere for kravet om masterutdanning.

du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode engelskkunnskaper

du har gjerne relevant erfaring, fortrinnsvis fra arbeid med plastforurensning, marin forsøpling og/eller biologisk avfall, eller erfaring fra offentlig forvaltning

det er ønskelig med kunnskap om relevant lovverk, spesielt forurensningsloven og avfallsforskriften

Egenskaper

 • du har god rolleforståelse og trives med myndighetsutøvelse

 • du leverer gode resultater til rett tid

 • du er selvstendig, men samarbeider også godt med andre

 • du har stor arbeidskapasitet og trives med en hektisk hverdag

 • du tenker helhet og ser de store linjene

 • du er god til å sammenstille og analysere data og annen informasjon

 • du er komfortabel med å holde foredrag og ta ordet i større forsamlinger

Vi tilbyr

 • 1 fast stilling med lønn som rådgiver/seniorrådgiver/overingeniør/senioringeniør/sjefingeniør fra kr 493 700 (ltr 53) til kr. 765 600 (ltr 77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.

 • spennende arbeidsoppgaver, varierte saker og problemstillinger

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstida fleksible arbeidstidsordninger, og pensjons- og bostedslånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Kjersti Gram Andersen, mob: 414 19 640 eller e-post kjersti.gram.andersen@miljodir.no.

Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Anita Klem, mob: 918 34 305 eller e-post anita.johansen.klem@miljodir.no.

Send inn søknaden og relevante vitnemål og attester gjennom Jobbnorge.no. Skriv søknaden på norsk og last opp vitnemålene dine gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 77-2022 MAG

Søknadsfrist: 24. november 2022

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til personvernerklæringen vår.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere med redusert funksjonsevne, hull i CV og innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dette danner grunnlaget for en anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om stillingen
Søknadsfrist: 24. november 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Helsfyr
Om selskapet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.
Adresse: Grensesvingen 7
0661 Oslo
Kontaktinformasjon

Kjersti Gram Andersen

Seksjonsleder
E-post: kjersti.gram.andersen@miljodir.no
Mobiltelefon: +47 414 19 640

Anita Klem

E-post: anita.johansen.klem@miljodir.no
Mobiltelefon: +47 918 34 305
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.