Energirådgiver

Bli kjent med Klimaetaten, Oslo kommune

Er du opptatt av fremtidsrettede energiløsninger?

Oslo skal kutte klimagassutslippene og være en utslippsfri by innen 2030. Byen har inntatt en internasjonal lederposisjon innen elektrifisering og utslippsreduksjon. Framover må vi rigge energisystemet for endringen som byen skal gjennom. Vil du være en aktiv bidragsyter til denne klimaomstillingen?

Energiomstillingen krever at Oslo får ned energibruken og optimaliserer effektbehovet ved å videreutvikle energisystemet. Blant annet må vi øke lokal energiproduksjon og sikre fleksible energiløsninger. I forbindelse med dette skal Klimaetaten nå styrke sitt team med en energirådgiver som er genuint opptatt av fremtidsrettede og helhetlige energiløsninger. Vi ser etter deg som har kompetanse innenfor lokal energiproduksjon, energibruk i bygg, kunnskap om samspillet mellom energisystemer i by, eller tilsvarende erfaring.

Arbeidsoppgaver

Klimaetaten er en pådriver for å nå byens ambisiøse mål om å bli en utslippsfri og klimatilpasset by i 2030. Vi har ansvar for oppfølging av Klimastrategien for Oslo mot 2030 og forvaltning og drift av klima- og energifondet. Vi skal inspirere og være pådrivere mot befolkningen, næringslivet og kunnskapsmiljøer til å utvikle gode klima- og energiløsninger i Oslo.

Klimaetaten er organisert i tre avdelinger, hvor Klimafaglig avdeling har ansvar for det strategiske arbeidet som følger av rollen som fagetat og det operative ansvaret for gjennomføring av etatens egne klima- og energitiltak. Denne stillingen vil utgjøre en viktig del av energiteamet i Klimafaglig avdeling.

Sentrale arbeidsoppgaver for energiteamet

 • Bidra til at kommunens arbeid med energiløsninger er i tråd med kommunens energimål.

 • Levere innspill til kommunens ledelse

 • Følge opp energiplanleggingen for et område fra planlegging til gjennomføring

 • Arbeide for gode løsninger og rammebetingelser for lokal energiproduksjon

 • Bistå med god koordinering og samhandling på tvers i kommunen og med energiaktører og private utbyggere/leverandører for å sikre optimale og mer helthetlige energiløsninger.

Det vil være stor variasjon i oppgaver. I tillegg til å være en del av energiteamet, vil du som energirådgiver hos oss også å bidra til arbeidet på hele avdelingens ansvarsområde, og ved noen anledninger hele etatens ansvarsområde.

Klimafagavdelingens oppgaver og ansvarsområder er

 • Fagområdene mobilitet, energi, klimaledelse og klimabudsjett og klimatilpasning.

 • Strategisk arbeid som følger av rollen som fagetat; policyutvikling på klimaområdet, klimafaglig sekretariat for byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel, klimaledelse og klimabudsjett og produksjon og kvalitetssikring av innhold for kommunikasjon

 • Operativt ansvar for gjennomføring av Klimaetatens egne klimatiltak

 • Faglig arbeid knyttet til tilskuddsforvaltningen Klimaetaten har ansvaret for

 • Drifte og følge opp nettverket Næring for klima, andre nettverk og storbysamarbeid, og ulike organisasjoner

Kvalifikasjoner

 • Kompetanse innen energiløsninger

 • Energiteknisk kompetanse

 • Høyere relevant utdanning, gjerne på mastergradsnivå. Lang erfaring kan erstatte utdanningskravet

 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 • Ønskelig med erfaring fra/kunnskap om tiltaksvurderinger og effektberegning

Vi søker deg som har

 • Evne og vilje til å følge utviklingen i et dynamisk fagfelt og sette seg inn i ny kunnskap

 • Engasjement for klima- og energispørsmål

Personlige egenskaper

 • Strukturert og selvstendig

 • Initiativrik, med gode samarbeidsevner og evne til å skape entusiasme for nødvendige endringer

 • Evne til å kommunisere fagområdet på en forståelig måte som kan bidra til atferdsendring hos Oslos befolkning og næringsliv

 • God evne til å se helhet og sammenhenger

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%

 • Ansettelse snarest mulig

 • Attraktive kontorlokaler sentralt i Oslo sentrum

 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger gjennom Oslo Pensjonsforsikring (opf.no)

 • Fleksibel arbeidstid

 • Et trivelig og engasjerende arbeidsmiljø

 • Gode muligheter for faglig utvikling med spennende oppgaver og utfordringer med klimapolitisk fokus

 • Stillingen avlønnes som spesialkonsulent II, stillingskode 0195 og innplasseres i henhold til etatens lønnspolitikk

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Om stillingen
Søknadsfrist: 15. januar 2023
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Olav Vs gate 4, 0161 Oslo
Om selskapet

Oslo kommune ved Klimaetaten

Om Klimaetaten Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016. Etaten skal være en pådriver for å nå kommunens ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030, og bidra til en klimarobust by. Etaten har ansvar for oppfølging av Oslos klimastrategi, og skal bidra til en kraftfull klimaledelse og –styring av kommunen. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål, og bygge nettverk for gjennomføring av klimatiltak. Klimaetaten rapporterer til Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel. Ung etat Vi er en relativt liten etat i Oslo kommune med rundt 45 ansatte, men med et stort satsningsområde. Som en ung etat jobber vi med å bygge gode jobbrelasjoner, skape effektive rutiner, og ikke minst lage kultur for å sammen løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Klimaetaten er organisert i tre avdelinger, administrasjonsavdeling, kommunikasjonsavdeling, og klimafaglig avdeling.
Adresse: Olav Vs gate 4
0161 Oslo
Kontaktinformasjon

Anne Lene Saksum Haagestad

Senior rekrutteringsrådgiver ved Cruit
Mobiltelefon: +47 901 11 285

Audun Garberg

Avdelingssjef, klimafaglig avdeling
Mobiltelefon: +47 913 54 998
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.