Driftsleder område C

Bli kjent med Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

Har du lyst til å bidra til å levere samfunnskritiske tjenester til 700 000 fornøyde innbyggere?

Oslo kommune samler inn husholdningsavfall i egen regi, og har organisert dette i en egen avdeling, Innsamlingsavdelingen (INN). Innsamlingen utføres av ca. 200 renovatører og ca. 100 renovasjonsbiler. INN forvalter også lager og utskiftning av avfallsbeholdere og containere.

Nåværende driftsleder har fått tilbud om nye utfordringer internt i Innsamlingsavdelingen, og vi søker nå hans erstatter som driftsleder på område C.

Vi søker deg som trives i en variert arbeidshverdag med høyt tempo, der utfordringer skal løses raskt. Du har lyst og evne til å skape struktur og rutiner i en hverdag med fokus på tjenesteleveranse. Du er en samlende, trygg og tydelig leder, og bidrar positivt til vårt gode arbeidsmiljø.

Vi ønsker å øke mangfoldet i seksjonen og kvinner oppfordres til å søke.

Driftsleder inngår i ledergruppa til seksjonsleder for Innsamling husholdning.

Til informasjon: Søkere vil aldri bli bedt om å oppgi Bank-ID-informasjon i søknadsprosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av drift på eget område med fokus på Oslo kommunes verdier og etiske regler.

 • Resultat-, budsjett- og personalansvar i henhold gjeldende fullmaktsmatrise.

 • Gjennomføring av årlige medarbeidersamtaler.

 • HMS- og IA-ansvar for eget område. I dette ligger tett sykefraværsoppfølging av medarbeidere i henhold til Oslo kommunes regler.

 • Rapportering iht. rutiner, regelverk og avtaler.

 • Kommunisere med og veilede kunder ved behov.

 • Delta i og bidra i aktuelle samarbeidsfora, prosjekter, anskaffelser.

Kvalifikasjoner

Krav til stillingen:

Relevant universitets-/ høyskoleutdanning på bachelornivå, fortrinnsvis innenfor logistikk/ledelse.

Relevant ledererfaring innen fagområdet kan kompensere for deler av manglende formell utdanning.

Minimum 3 års relevant ledererfaring.

Førerkort klasse B.

Fordel for stillingen:

 • Kjennskap til saksbehandling for offentlig sektor, spesielt forvaltningsloven og offentlighetsloven.

 • Kjennskap til gjeldende lovverk, blant annet Arbeidsmiljøloven og renovasjonsforskriften i Oslo.

 • Kjennskap med systemer for kvalitet- og miljøledelse.

 • Erfaring med bruk av GAT eller tilsvarende bemanningsplanleggingssystemer.

 • Erfaring fra arbeid med systemer for flåtestyring og/eller ruteplanlegging.

 • Førerkort klasse C og gyldig YSK.

 • Erfaring innen renovasjonsbransjen.

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 • Systematisk og strukturert, og med evne til å jobbe i henhold til frister.

 • Initiativrik og med evne til å arbeide selvstendig.

 • Digital kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy, f. eks. til opplæring.

 • Gode pedagogiske evner, samt kommunikasjonsevner.

 • God relasjonsbygger, med evne til å skape trygghet og tillit.

 • Evne til å sette seg inn i og formidle relevant lovverk i en kompleks driftsorganisasjon.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving.

 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger.

 • IA-bedrift.

 • Fleksitidsordning.

 • Sponset treningsavtale.

 • Lønn i henhold til avtale.

Om stillingen
Søknadsfrist: 15. januar 2023
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Verkseier Furulunds Vei 47, 0668 Oslo
Om selskapet

Oslo Kommune ved Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er Oslo kommunes nyeste etat, etablert 1. januar 2020. I Oslo er det obligatorisk å kildesortere og etatens oppdrag er å sikre at alt avfall som blir samlet inn blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte. Den nye etaten er underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel og har 720 medarbeidere som arbeider aktivt for å utvikle og tilby kundevennlige tjenester for å redusere og håndtere avfallet, samt utnytte ressursene på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Sammen med byens befolkning vil du som ansatt i etaten gjøre Oslos viktigste jobb. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Du kan lese mer om vår nye etat her.
Adresse: Haraldrudveien 20
0581 Oslo
Kontaktinformasjon

Kristin Male

Seksjonsleder innsamling husholdning
Mobiltelefon: +47 976 77 209

Elisabeth Brandsæter

Administrasjonskonsulent
Mobiltelefon: +47 974 35 915
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.