Avdelingsdirektør – Innsamling

Bli kjent med Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

Nå har du mulighet til å lede vår avdeling for Innsamling i Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i Norges største kommune. Et viktig og samfunnsnyttig oppdrag. Kvinner oppfordres særskilt til å søke da de er underrepresenterte i etatens ledergruppe og i avdeling Innsamling.

For å nå ambisiøse klimamål og omstilling til en sirkulær økonomi, står avfallsbransjen overfor store endringer. Vi søker deg som virkelig ønsker å lede våre ansatte innen innsamling av avfall og inspireres av følgende tanker:

 • Hvordan kan avdelingen, til en av Norges største avfallsvirksomheter, bidra til å nå klimamålene med sin drift?

 • Hva kan vi gjøre for å tilby vår tjeneste til det beste for Oslos innbyggere?

 • Hva skal til for å lykkes med å lede kompetente og fremoverlente medarbeidere?

Du finner oss i sentrum av Oslos avfallsnæring, ved Norges største gjenbruksstasjon og sorteringsanlegg – med kort vei til offentlig transport. Fra vår kantines takterrasse på Haraldrud har du utsikt til Oslofjorden, men også et overblikk over byen, fra Stovner i Nord, Ekeberg i Sør og Holmenkollen i Vest. Samtidig har vårt kontorbygg også et velutstyrt trimrom.

Innsamlingsavdelingen består av ca. 200 medarbeidere, som på hverdager (og noen helge- og helligdager) har rundt 100 renovasjonskjøretøy i operativ drift. Det gjør at vi i løpet av en uke tømmer ca. 115 000 beholdere for byens nær 700 000 innbyggere / 350 000 husholdninger. Avdelingen har også lager- og verkstedfunksjoner.

Vi kan tilby dyktige og kunnskapsrike kollegaer samt samfunnsviktige arbeidsoppgaver i innovative miljøer som jobber for fremtiden.

Om du skal jobbe hos oss må du like folk og operativ drift samt glede deg til å hver dag møte et miljø som er glødende opptatt av å levere fremtidsrettede tjenester iht. innbyggernes krav og forventninger

Sammen gjør vi Oslos viktigste jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og utvikling av avdelingen med rundt 200 medarbeidere og deltakelse i etatens toppledergruppe.

 • Personal- og budsjettansvar for avdelingens fagområder og medarbeidere

 • Levere resultater innen stillingens ansvarsområder i samsvar med strategiske planer og avtalte mål og resultatindikatorer.

 • Bidra til andre avdelingers resultater og måloppnåelse gjennom aktiv samhandling og kompetansedeling på tvers i avdelingen og i etaten.

 • Representere etaten i aktuelle nettverk og øvrige fagmiljø.

 • Drifte og vedlikeholde avdelingens kvalitets- og miljøledelsessystem.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på master-/hovedfagsnivå.

 • Forutsatt Bachelorgrad kan lang og relevant erfaring kompensere for manglende master-/hovedfagsnivå.

 • Lederutdanning (minimum 30 studiepoeng). Lang og relevant ledererfaring kan kompensere for manglende lederutdanning.

 • Dokumenterte og målbare resultater fra lignende lederstilling.

 • Erfaring fra ledelse av utviklings- og endringsprosesser

 • God kjennskap til, og operativ erfaring fra, transport-/logistikktjenester fra tilsvarende type stilling/ansvarsområde.

 • Digital kompetanse, herunder kunnskap om trygg og sikker bruk av digitale verktøy

Fordel for stillingen

 • Forståelse for IKT som et virkemiddel i utviklingen av en driftsorganisasjon.

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede strategisk og tillitsbasert, herunder å å kombinere strategisk og operativ tilnærming.

 • Gode analytiske evner.

 • Gode samarbeidsevner, tydelig og løsningsorientert.

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

 • God på relasjons- og nettverksbygging.

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere

 • En virksomhet med søkelys på kontinuerlig forbedring og utvikling

 • Fleksibel arbeidstid og hybrid hverdag

 • Lønn etter avtale

 • Gode pensjon, forsikrings- og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen.

Om stillingen
Søknadsfrist: 9. oktober 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Haraldrudveien 20, 0581 Oslo
Om selskapet

Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten består av rundt 700 engasjerte medarbeidere, som sammen jobber for økt kildesortering samt sørger for innsamling, mottak, behandling og gjenvinning av avfall fra alle husholdninger i Oslo. Vår etat er en av de viktigste bidragsyterne til Oslo kommunes arbeid med å nå målene om økt materialgjenvinning og reduserte klimautslipp. Foruten å daglig levere kundevennlige tjenester så arbeider vi kontinuerlig med store prosjekter som vil være med på å forme byen i årene som kommer. Sammen gjør vi Oslos viktigste jobb! Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Kanskje du blir vår nye kollega som vil få muligheten til å være med på vår reise. Du kan lese mer om Renovasjons- og gjenvinningsetaten på Oslo kommune sine nettsider.
Adresse: Haraldrudveien 20
0581 Oslo
Kontaktinformasjon

Hans Petter Karlsen

Etatsdirektør
Mobiltelefon: +47 481 25 191
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.