CFO / Økonomisjef

Den Magiske Fabrikken AS tar det grønne skiftet og sirkulærøkonomi på alvor. Som en av Nordens største biogassprodusenter, virkeliggjør vi drømmen om å ta vare på ressurser og skape ny verdi av organiske avfallsressurser fra private husstander, storhusholdning, landbruk og industri.

Vil du være med og bidra til grønn verdiskapning og utvikle verdikjeder sammen med viktige samarbeidspartnere, er dette en unik mulighet!

Om stillingen

Ny CFO vil få en sentral rolle i videre utvikling av selskapet. Du vil jobbe tett med daglig leder og være en sparringspartner i strategiske prosesser, samt i løpende operative vurderinger. Stillingen rapporterer til daglig leder og inngår i selskapets ledergruppe.

Dine viktigste oppgaver

 • Sentral rolle i arbeid med forretningsutvikling gjennom analyser, vurderinger og utarbeidelse av beslutningsunderlag

 • Ansvar for budsjett- og prognoseprosesser

 • Utarbeide finansiell strategi for selskapet og plan for prosjektfinansiering

 • Identifisere drivere for økt produktivitet og lønnsomhet gjennom aktiv involvering i produksjonsmiljøet

 • Ansvar for drifts- og kontraktskalkulasjoner

 • Bidra til forretningsutvikling og videreutvikling av verdikjeden

 • Ansvar for periodisk rapportering av driftsmessig og finansiell informasjon, samt offentlig rapportering

 • Utarbeidelse av dokumentasjon, analyser og underlag til styre- og eiermøter

 • Ansvar for samarbeid med regnskapsfører og revisor

 • Bistå i arbeidet med å etablere og følge opp KPI’er

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis på master-nivå

 • Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver. Det er en fordel om du har erfaring fra produksjonsvirksomhet.

 • Gode analytiske evner og god strategisk forståelseEn strukturert og systematisk arbeidsform

 • Evne til å forstå helheten i virksomheten og bidra til utvikling i hele verdikjeden

 • Genuint ønske om å forstå, og komme til bunns, i problemstillinger og tall

 • Løsningsorientert, og med evne til å konkludere og avslutte

Vi tilbyr

Bedriften står foran spennende muligheter og utfordringer og skal bl.a. investere betydelig i den videre utviklingen av anleggene på Rygg ved Tønsberg. Dette betyr at du får veldig spennende oppgaver og vil være sentral i utviklingen på et viktig samfunnsområde og med et stort utviklingspotensial. Du vil inngå i et team med dyktige og dedikerte kollegaer. Det tilbys konkurransedyktige betingelser.

For mer informasjon om stillingen og selskapet, se denmagiskefabrikken.no og grevebiogass.no. Du kan også kontakte våre rådgivere i Skagerak Consulting, Finn M. Lauvli,
tlf. 990 32 220 eller Erik Aasmundtveit, tlf. 414 31 938.

For å hindre misbruk, gjør vi oppmerksom på at vi aldri ber om BankID fra våre kandidater i rekrutteringsprosesser.

Søknader behandles fortløpende

Om stillingen
Søknadsfrist: 14. januar 2023
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Tønsberg
Om selskapet

DEN MAGISKE FABRIKKEN AS

Den Magiske Fabrikken AS sitt overordnede formål er å bidra til grønn verdiskapning og kontinuitet i verdikjedene, med hovedfokus på Vestfold, Grenlands- og Drammensregionen. Dette skjer gjennom utvikling av verdikjeder basert på biogass produsert fra matavfall (organisk avfall) og husdyrgjødsel. Ved biogassanlegget i Tønsberg gjenvinnes matavfall fra 1,2 mill. innbyggere og husdyrgjødsel fra landbruket til klimavennlig biogass til kjøretøy, biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av mat. Den Magiske Fabrikken har en sentral rolle i det unike samarbeidsprosjektet mellom bl.a. Lindum, Air Liquide Skagerak, Reklima, Vesar og Tekniska Verken. Selskapet eies gjennom selskapet Greve Biogass AS av kommunene Tønsberg, Holmestrand, Horten, Færder, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Bamble og Siljan. I 2022 vil Den Magiske Fabrikken ta imot 75.000 tonn husdyrgjødsel fra 33 gårdsbruk, 68.000 tonn matavfall fra 1,2 mill innbyggere og 20.000 tonn næringsavfall. Dette blir til 150.000 tonn biogjødsel, og nesten 10 millioner Nm3 biogass tilsvarende. 10 millioner liter diesel. Produksjonen av gass skal økes betydelig fremover. Fra 1. januar 2023 vil selskapet ha 20 ansatte. Omsetningen i 2022 antas å bli 120 mill. Det økonomiske fundament er godt. Selskapet har nylig vært igjennom en større strategiprosess og har i høst også hentet kapital fra en ny industriell eier. Man står overfor en spennende utvikling med vekst og store investeringer i anlegget på Rygg ved Tønsberg. Se mer på www.denmagiskefabrikken.no og www.grevebiogass.no
Adresse: Taranrødveien 95B
3171 Sem
Kontaktinformasjon

Erik Aasmundtveit

Seniorrådgiver ved Skagerak consulting
Mobiltelefon: ea@skc.no
Kontortelefon: +47 414 31 938

Finn Lauvli

Seniorrådgiver ved Skagerak consulting
Mobiltelefon: fl@skc.no
Kontortelefon: +47 990 32 220
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.