Avdelingsleder Avfall og gjenvinning

Bli kjent med ASKER KOMMUNE

Asker kommune har store ambisjoner innen miljø og bærekraft. Virksomheten Miljø og samferdsel er sentral i arbeid med kommunens miljøarbeid. Virksomheten er organisert i tre avdelinger; Natur, miljø og landbruk, Samferdsel og Avfall og gjenvinning.

Avdeling avfall og gjenvinning skal bidra til å nå kommunens ambisjoner innen sirkulære løsninger, avfallsreduksjon og økt materialgjenvinning gjennom drift og videreutvikling av kommunens renovasjonsordninger, to gjenvinningsstasjoner og ulike utviklingsprosjekter. Hver gjenvinningsstasjon har egen arbeidsleder.

Virksomhetens tre avdelinger har felles støttefunksjoner innen økonomi, kommunikasjon og personal.

Vi søker nå en engasjert og dyktig avdelingsleder til vårt lederteam i Miljø og samferdsel.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning, drift og utvikling av Asker kommunes renovasjonsordninger

 • Forvaltning, drift og utvikling knyttet til kommunens to gjenvinningsstasjoner

 • Utviklingsprosjekter innen sirkulærøkonomi, avfallsreduksjon og materialgjenvinning

 • Samarbeid med øvrige avdelinger og virksomheter med tanke på gode, helhetlige løsninger

 • Personal-, fag- og økonomiansvar for avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning

 • Det er ønskelig med relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet

 • Arbeidserfaring fra fagområdet eller sterk interesse for faget

 • Arbeidserfaring fra en politisk styrt organisasjon er en fordel

 • Svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

 • Førerkort klasse B

 • Det legges vekt på god forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon, samt kompetanse og erfaring knyttet til personalledelse og partssamarbeid

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsevner

 • Er trygg, skaper tillit og har høy grad av integritet

 • Beslutningsdyktig, robust og har fokus på gjennomføring

 • Gode strategiske og analytiske egenskaper

 • Har motivasjon for å tenke helhetlig på et overordnet nivå

 • God forståelse for økonomi og rammebetingelser

 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i en kommune med høye ambisjoner innen miljø og bærekraft

 • Mulighet for personlig og faglig utvikling i et godt miljø

 • Lederteam med godt samhold og faglig bredde

 • Hyggelige og dyktige kollegaer

 • Fine kontorlokaler i Asker sentrum

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Om stillingen
Søknadsfrist: 11. januar 2023
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Lensmannslia 4, 1386 Asker
Om selskapet

Asker kommune

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice. Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.
Adresse: Lensmannslia 4
1386 Asker
Kontaktinformasjon

Lisbeth Stokke Fjeldly

Virksomhetsleder
Mobiltelefon: +47 913 89 101
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.