Bransjestemmer
Daglig leder i Energigass Norge, Tore Woll. Foto: Energigass Norge.

Jo, det betyr noe for klimaet hvor biogassen brukes!

Tilsvar til Enovas kronikk av 3. mai.

Jo, det betyr faktisk noe for klimaet hvor og når biogassen brukes! Enova hevder noe annet i sin kronikk av 3. mai, hvor de kommer med sin begrunnelse for fjerning av støtten til tunge biogasskjøretøy. Enova skriver at klimagevinsten er uavhengig av hvor biogassen brukes, og mener at biogass heller kan brukes i industrien, at den blir for kostbar, – og at det er bedre med elektrisitet. I tillegg godkjenner ikke EU statsstøtte til gasskjøretøy.

Vi må visst nok godta kjappe endringer i Enovas program, men begrunnelsen for endringen i støtteprogrammet kan vi ikke godta. Det planlegges nå 15 – 20 nye biogassfabrikker i Norge, med en total investeringsramme på rundt fem milliarder kroner. Argumentasjonen fra Enova kan fjerne grunnlaget for mye av denne satsingen, og vi kan derfor ikke la den stå uimotsagt.

Større etterspørsel

Inntil for noen år siden var utfordringen å finne et stabilt marked for biogassen, og dermed var det heller ikke grunnlag for økt produksjon. Men gjennom et stadig sterkere fokus på sirkulærøkonomi, ressursgjenvinning, samt økende behov for å nå utslippsmålene; har biogass befestet sin posisjon og fått en plass i transportmarkedet.

Nå er status at det er større etterspørsel etter biogass enn det er tilgang, og grunnen er den økte bruken av biogass til tungtransport. Transportselskaper får nå krav om å gå over til grønne drivstoff fra både offentlige og private vareeiere. Biogasskjøretøy er tilgjengelige i dag, og prisen på både bil og drivstoff kan konkurrere med diesel. Biogass er fornybar, og klimagevinsten er der fra dag én.

Derfor kutter Enova støtten til biogasskjøretøy

Konkurrerer med diesel

Biogass konkurrerer ikke med elektrisitet eller hydrogen, men med diesel. Det finnes 83.000 lastebiler og busser på norske veier og av disse går 1620 kjøretøy på biogass. Med andre ord, det er et enormt kakestykke å ta av. I tillegg kjører mange av disse bussene og lastebilene enten så langt, eller så tungt at elektrisitet ikke er et alternativ. Det vil også ta lang tid og koste svært mye å elektrifisere hele bilparken. Imens øker utslippene!

Potensialet for biogass i Norge er betydelig, det er Enova også enig i, men de mener at biogassprodusentene allerede har tatt i bruk det billigste råstoffet som matavfall og avløpsslam, og at nye råstoffer koster mer, slik at biogass på sikt priser seg ut.

Kommer i industrien

De nye fabrikkene som planlegges skal lage biogass av husdyrgjødsel, fiskeslam og annet organisk industriavfall. Dette er råstoff som i liten grad har vært utnyttet fordi det ikke har vært krav om innsamling eller bruk. Fabrikkene bygges der råstoffet finnes, hentes lokalt, og leveres ut igjen som gjødsel i nærområdet. Det er en god og fornuftig ressursløsning!

Ja, biogass kan også brukes til varmeproduksjon i industrien, og som drivstoff på skip. Men her er prisen på alternativene lavere, og volumbehovet mye større enn til landtransport. Dette kan bli et marked for biogass på sikt når produksjonsvolumet har økt og alternativkostnadene er mer lik, men det vil ta tid.

EU sier ikke nei

Enovas kronargument for å fjerne støtten til tunge biogasskjøretøy, er at EU ikke åpner for å gi statsstøtte til biogasskjøretøy. Her mener vi at Enova tolker EU-regelverket svært strengt, og at det også kan forstås på andre måter.

For det første gir paragrafen Enova henviser til åpning for at det kan gis statsstøtte til bygging av fyllestasjoner for tunge kjøretøy som bruker naturgass, følgelig vil det også være lov å støtte fyllestasjoner for biogass. Og da må vel gassen også kunne brukes!

For det andre så åpner den siste utgaven av gruppeunntaksforordningen (GBER) for at flere typer kjøretøy kan defineres som utslippsfrie så lenge CO2-utslippet er svært lavt, et krav biogass oppfyller.

Og: I saken om innføring av forbud mot biler med forbrenningsmotor fra 2035, er det etter avtale med Tyskland og andre bilproduserende land, åpnet for bruk av biler med forbrenningsmotor som bruker klimanøytrale drivstoff eller e-fuels. Det omfatter også biogass!

Reduserer utslippene nå

Biogass er tilgjengelig i dag, og kan erstatte dieselbruk i tungtransporten i dag. Enovas grep med å kutte støtten til tunge biogasskjøretøy fører kun til at flere kjører på diesel lengre enn de hadde behøvd.

Vi er helt enige i at det som kan elektrifiseres, må elektrifiseres. Men det er galt at all tungtransport kan det, og det er i alle fall galt at det finnes andre løsninger i tungtransporten som er billigere enn biogass. Enovas kutt av støtte til tunge biogasskjøretøy vil kun føre til at transportører fortsetter å kjøre på diesel i mangel av andre alternativer. Og mens vi venter på at Enova innser den realiteten øker utslippene, - helt unødvendig.

 

 

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.