Bransjestemmer
Vestfjorden ferge
FRAMTIDENS DRIVSTOFF: Hydrogen blir drivstoffet som skal brukes på fergesambandet mellom Bodø og Lofoten.
Foto: Twilight Tea/Flickr

Hvem skal kjøpe biogassen vi produserer?

KRONIKK: Over mange år har kommuner rundt om i Norge investert i anlegg for produksjon av biogass, ved bruk av blant annet matavfall, husdyrgjødsel og avfall fra oppdrettsnæringen. Regjeringen krever nå hydrogen på Vestfjorden-sambandet i Nord-Norge.

Pia Farstad von Hall
BIOGASS: Daglig leder Pia Farstad von Hall i Biogass Norge.

Dette har vært en ønsket utvikling og, også i statsbudsjettet for 2021 har regjeringen lagt opp til en satsing på økt produksjon av biogass. Det de har glemt å fokusere på er hvem som skal bruke gassen vi skal produsere. Og som vi bør produsere ut ifra et klima- og miljøperspektiv. Biogass er sirkulær og klimasmart!

Biogass kan erstatte fossil gass. For fergen over Vestfjorden (Bodø-Røst-Værøy-Moskenes) kan gassen dermed fylles rett på tanken uten noen ombygging av fergen. I stedet har Regjeringen valgt å lyse ut et anbud for bruk av hydrogen fra 2023. Argumentet er at man ønsker å bygge et marked for hydrogen og da må det en stor avtaker til.

SE INTERVJUET: Statssekretær Ingelin Noresjø om hydrogenkrav på Vestfjorden-anbudet

Biogass er en moden teknologi, som har et umodent marked. Derfor trenger også biogassnæringen slike prosjekter som Vestfjorden for å utvikle seg.

Administrerende direktør Cecilie Lind i Avfall Norge.

Det er store offentlige midler som har gått til å investere i denne teknologien. Da gir det ikke mening at det offentlige ikke også bruker rollen som innkjøper til å ta den i bruk.

I en tid der alle partier konkurrerer om å være best på sirkulær økonomi, ville biogass på strekningen over Vestfjorden markert en milepæl.

Biogass produseres av avfallet vårt, og det er derfor god ressursutnyttelse og god sirkulær økonomi å produsere biogass. Stadig flere biogassanlegg skiller ut grønn CO2 for bruk i drivhus, og bruker den gjenværende massen som gjødsel. Da kan det oppnås mer enn 100 prosent kutt i klimagasser i forhold til referansen diesel. Slike negative utslipp bringer oss raskere til målet om nullutslipp.

Det planlegges nå 30 til 40 nye biogassanlegg i Norge. Ifølge Miljødirektoratet er det mulig å øke produksjonen av biogass fra 500 GWh til 2600 GWh i 2030. Bransjen selv mener det er mulig å produsere 10 Twh. Det er god sirkulær økonomi i teorien, men når det offentlige svikter som innkjøper blir det katastrofalt dårlig samfunnsøkonomi.

GASUM:  – Slik har Sverige lyktes med sin biogasstrategi

Det er en uheldig utvikling at ulike fossilfrie energiformer settes opp mot hverandre, der vi i stedet burde ha hatt en allianse for å fase ut fossile energikilder. Det er også grunn til å vurdere om biogass også bør være olje- og energiministerens ansvar i stedet for klima- og miljøministerens, for å sikre en helhetlig tilnærming til de ulike energiformene.

Mest av alt illustrer vel saken om Vestfjorden behovet for innovasjon i offentlige anbud og at det offentlige er bevisste på hvor samfunnet investerer i ny teknologi. Vi trenger flere prosjekter som dette. Også for hydrogen. Og aller viktigst er det at vi sammen setter kursen mot å nå CO2-målene  så raskt som overhodet mulig.

Regjeringen har lovet en handlingsplan for bruk av biogass i løpet av året. Det haster.

Innspill? Send din kronikk til redaksjonen@biogassbransjen.no.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.