Fagansvarlig bærekraft

Vi skal bidra til utvikling av bærekraftsrapportering som en relevant tjeneste for regnskapsbransjen og nå søker vi: Fagansvarlig for bærekraft.

Ser du for deg en jobb der du får:

 • Påvirke en hel bransje til å levere profesjonelle tjenester innen bærekraft til sine kunder.

 • Være med på å videreutvikle Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS).

 • Gi næringspolitiske innspill til Stortinget og offentlige etater som stimulerer til mer bærekraftige forretningsmodeller og økt sirkularitet.

 • Bidra til kompetanseheving innen bærekraft gjennom å utvikle og avholde kurs, webinarer mv. for medlemmene våre og næringslivet.

 • Delta i nasjonale og internasjonale nettverk for å påvirke standarder og løsninger.

 • Ha god kommunikasjon med systemleverandører for å sikre effektive løsninger innen bærekraftsrapportering.

 • Være tett på akademia i å forme utdanningen for regnskapsbransjen.

 • Et godt faglig og sosialt miljø – vi løfter hverandre i team.

 • Ha det gøy på jobb, høy grad av fleksibilitet og sommertid.

 • Muligheten til videreutdanning, alt fra kortere kompetanseprogrammer til mastergradstudier.

 • God pensjonsordning og konkurransedyktig lønn.

Da er kanskje drømmejobben din!

Utviklingen er entydig. Store og små virksomheter vil rapportere på sin bærekraft på lik linje med sin finansielle rapportering –, ikke fordi det er et krav, men fordi det er smart.

Regnskapsføreren er den naturlige hjelperen for sine kunder. De er tett på virksomhetens aktiviteter, har dyp bransjeinnsikt og er flinke til å samle og strukturere informasjon, samt til å rapportere på både finansiell og ikke-finansiell informasjon.

Regnskap Norge er en viktig partner for regnskapsbransjen i å få norske virksomheter til å lykkes med sin bærekraft.

Klar for utfordringen? Vi håper du har:

 • Et stort og varmt engasjement for bærekraft og sirkularitet

 • Evne til å sette klima, sosiale forhold, styringssystemer og økonomi i en forretningsmessig sammenheng

 • Kreativitet i utforming av løsninger

 • Gode formidlingsevner

Regnskap Norge har bærekraft som en integrert del av vår strategi. Vi har sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner utviklet NSRS, en nordisk standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore virksomheter. Regnskap Norge har, sammen med Høgskolen i Innlandet, etablert verdens første sirkulære regnskapsklynge hvor vi dypdykker i den sirkulære økonomien. Gjennom dette arbeidet gjør vi det mulig for våre medlemmer å levere tjenester innen bærekraft. Regnskap Norge er Miljøfyrtårnsertifisert og jobber stadig for å redusere vårt avtrykk, blant annet gjennom digitalisering av våre leveranser. Gjennom vårt internasjonale nettverk har vi forpliktet oss til å jobbe mot et nullutslippssamfunn gjennom påvirkning og aktive handlinger.

Om stillingen
Søknadsfrist: 16. januar 2023
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Støperigata 2, 0250 Oslo
Om selskapet

Regnskap Norge

Regnskap Norge er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge. Vi har nesten 9 000 personmedlemmer med autorisasjon, og majoriteten av medlemsmassen har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Vi tilbyr også studentmedlemskap og mer enn 550 studenter er for tiden medlem. I tillegg er nesten 2500 foretak medlem. Alle våre ansatte brenner for sine fagområder, vi stoler på hverandre og ønsker å lykkes sammen i en ambisiøs bransje som årlig omsetter for rundt 20 milliarder kroner, og hvor det finnes mer enn 430 000 kunder. Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett. Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndigheter og politiske institusjoner, og er en viktig høringsinstans. Vårt viktigste kommersielle satsningsområde er kompetanseutvikling. Vi er en ledende kursleverandør innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer. I tillegg har foreningen sterkt fokus på å bistå medlemmene i deres arbeid med å tilby nye rådgivningstjenester blant annet gjennom våre sertifiseringsprogram i regi av Regnskap Norge Akademiet.
Adresse: Støperigata 2
0250 Oslo
Kontaktinformasjon

Hans Christian Ellefsen

Leder Teknologi og Innovasjon
Mobiltelefon: +47 976 10 123
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.